Gå direkt till innehåll
Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, delar på 2019 års Axelpris.
Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, delar på 2019 års Axelpris.

Pressmeddelande -

Jennie Enström och Stig Montin får 2019 års Axelpris

Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, får 2019 års Axelpris. Pristagarna, som erhåller 25.000 kr var, fick utmärkelsen vid en ceremoni i Stockholm på onsdagskvällen.

Det är kommunernas låneinstitut Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner som står bakom Axelpriset, som fått sitt namn efter Axel Oxenstierna. På 1600-talet lade han grunden till den moderna staten och bidrog till att skapa en ordning som tydliggjorde rollerna mellan beslutsfattare och verkställare. En ordning som fortfarande är grunden för Sveriges moderna förvaltning.

Axelpriset är instiftat för att lyfta fram den offentliga verksamhetens vikt för tilliten till samhällskontraktet och de grundläggande demokratiska värden det bygger på. Utmärkelsen ska lyfta fram och hedra människor som bidragit till att trygga och utveckla tilliten.

För Jennie Enström lyder motiveringen bland annat: ”Jennie uppmärksammas särskilt för sin förståelse för det kommunala uppdragets komplexitet samt för sin viktiga roll som konstitutionellt stöd till såväl politik som förvaltning i Strängnäs kommun. Hon personifierar stabilitet, ordning och handling, några av grundbultarna i all offentlig verksamhet.”

Motiveringen för Stig Montin lyder bland annat: ”Stig har genom sin forskning och i sin utbildningsgärning säkerställt att väldigt många nu verksamma och framtida tjänstepersoner har tillräckliga kunskaper för såväl det vardagliga arbetet som för att utveckla detsamma. Han har förmått att åskådliggöra förhållandet mellan de förtroendevalda och tjänstepersoner i ett komplext system som sträcker sig utanför den enskilda kommunen och regionen.”

Göran Färm, ordförande för Kommuninvest ekonomisk förening kommenterar valet av pristagare:

– För Kommuninvest är det angeläget att lyfta fram kommunala tjänstemän som värnar den offentliga verksamhetens principer, resultat och hållbarhet. Jennies och Stigs gärningar är goda exempel på det fantastiska arbete som utförs av offentligt anställda och som på olika sätt bidra till ett välfungerande samhälle.

Roger Johansson, ordförande för Public Partner AB, säger:

– Våra två pristagare personifierar betydelsen av att i såväl forskning som i praktik stå för de värden som den offentliga verksamheten bygger på. Resultaten av Stigs forskning bidrar starkt till att öka kunskaper och insikter om den komplexitet som präglar offentlig verksamhet. Jennie representerar de bästa sidorna i en ämbetsmannatradition och står för begrepp som integritet, kompetens och förtroende i den viktiga relationen mellan förtroendevalda och anställda.

Om Jennie Enström

45 år, gift, kanslichef i Strängnäs kommun sedan maj 2018. Utbildning: Socionom, magisterexamen socialt arbete, forskat inom kriminalpsykologi.

Om Stig Montin

65 år, gift, fyra barn och fem barnbarn. Professor i offentlig förvaltning med inriktning mot kommunal politik och förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Utbildning: Disputerade i statsvetenskap 1993, docent 1999 och professor sedan 2007.

Bildmaterial

Bilder på pristagarna finns för nedladdning i anslutning till denna release.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 290 svenska kommuner och landsting/regioner för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är Sveriges sjätte största kreditinstitut och den störste långivaren till svenska kommuner och landsting/regioner.

Om Public Partner

Public Partner är ett konsultföretag som är verksamt inom främst offentlig sektor. Företaget har ett tjugotal konsulter med olika specialiteter inom bl.a. ledarskap, organisation samt samspel mellan politik och förvaltning. Företagets samhällsengagemang ligger till grund för att vara partner i Axelpriset.

För ytterligare information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Krister Högne, VD Public Partner AB, tel: 073-020 84 32, e-mail: krister@publicpartner.se

Ämnen

Regioner


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Presskontakt

David Ljung

David Ljung

Presskontakt Kommunikationschef, CCO 073-068 45 45

Relaterat material