Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Kommuninvest förbättrar sitt ESG-betyg från Sustainalytics, risken betraktas som ”försumbar”

Kommuninvest har förbättrat sitt så kallade ESG-betyg från Sustainalytics. I en nyligen genomförd utvärdering erhöll Kommuninvest en ESG-riskbedömning på 9.1, vilket innebär att hållbarhetsrisk anses vara ”försumbar” enligt Sustainalytics. Detta placerade Kommuninvest bland de finansiella institutioner som bedöms ha lägst ESG-risk.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterar:

- Investerare ställer allt högre krav på emittenter relaterade till ESG-faktorer, och kraven ökar. Vi är nöjda med denna externa bedömning som synliggör Kommuninvests låga ESG-exponering och goda hållbarhetsledning. Den bekräftar också de betyg som erhållits från andra ledande ESG-bedömare.

Kommuninvests roll är att finansiera de investeringar som sker i den kommunala sektorn, med tyngdpunkt på investeringar i nya bostäder, utbyggd infrastruktur, sjukhus och skolor. Med en utlåning om över 350 miljarder kronor är Kommuninvest den största långivaren till den kommunala sektorn. Kommuninvest är även Sveriges största emittent av gröna obligationer, där upplånade medel öronmärks för miljö- och klimatrelaterade investeringar.

Kommuninvest har granskats enligt Sustainalytics nya metoder för riskbedömning av ESG-faktorer (ESG Risk Rating), som i större utsträckning än den tidigare metoden (ESG Rating[1]), syftar till att fånga upp finansiella väsentlighetsaspekter, dvs. i vilken utsträckning värdet på ett företag påverkas av väsentliga ESG-frågor. Riskbedömningen grupperas i fem kategorier, från ”Negligible” (0-10 poäng) till ”Severe” (>40 poäng).

Kommuninvests erhållna ESG-betyg motsvarade placering 12 bland 74 utvecklingsbanker och placering 12 bland 943 utvärderade banker. Mindre än 18 procent av utvecklingsbankerna och 2 procent av bankerna anses ha en försumbar risk för väsentlig finansiell påverkan kopplat till ESG-faktorer.

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: +46 (0)70-607 38 34 christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef/Chef för Medierelationer, tel: +46 (0)70-886 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

[1] Kommuninvests tidigare ESG Rating från Sustainalytics var 51 på en skala från 0-100, med en placering i kategorin ”Average”.

Ämnen

Regions


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 290 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Presskontakt

David Ljung

David Ljung

Presskontakt Kommunikationschef, CCO 073-068 45 45