Gå direkt till innehåll
Gröna lån finansierar utbyggnaden av Östra Länken i Luleå, ett av de största projekten i kommunens historia. Över 1 miljard kronor investeras för att klara vatten- och avloppsförsörjning till en växande befolkning. Bilden visar pumpstation 42.
Gröna lån finansierar utbyggnaden av Östra Länken i Luleå, ett av de största projekten i kommunens historia. Över 1 miljard kronor investeras för att klara vatten- och avloppsförsörjning till en växande befolkning. Bilden visar pumpstation 42.

Pressmeddelande -

Kommuninvest har beviljat över 55 miljarder i Gröna lån

Gröna lån, dvs. finansiering för investeringar som tar sikte på att minska klimatförändringar och främja en hållbar miljö, växer snabbt. För det kommunägda kreditinstitutet Kommuninvest, som lanserade Gröna lån 2015 och hittills har beviljat 58 miljarder kronor för 312 gröna projekt, uppgår tillväxten till närmare 50 procent i årstakt.

Det fortsatt stora intresset för grön finansiering har gjort att Kommuninvest enbart under de tre första kvartalen 2019 har beviljat 18 miljarder kronor i nya Gröna lån, en ökning med 46 procent jämfört med årsskiftet.

- Intresset för Gröna lån växer hos både små och stora kommuner och regioner, och vi ser flera tecken på att det blir alltmer integrerat i den ordinarie verksamheten, säger Kommuninvests utlåningschef Björn Söderlundh. Grön och hållbar finansiering börjar exempelvis komma in som ett krav i finanspolicyer och andra interna styrdokument.

Under sitt gröna finansieringsramverk lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering. Det genomsnittliga Gröna lånet finansierar en grön byggnad och uppgår till 184 mnkr.

Totalt har 132 kommuner och regioner hittills beviljats finansiering med Gröna lån. Det minsta, om 250 tkr, avser ett energieffektiviseringsprojekt i Kalmar kommun och det största, om 3 061 mnkr, avser Region Sörmlands investeringar i sjukhusen i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. Andelen Gröna lån i förhållande till Kommuninvests totala utlåning uppgår för närvarande till drygt 9 procent, att jämföra med 7,4 procent vid årsskiftet.

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar Kommuninvest gröna obligationer. Kommuninvest har hittills emitterat åtta gröna obligationer och totalt motsvarande 27 miljarder kronor,vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer. Obligationsmedlen matchas mot portföljen utbetalda Gröna lån, som uppgick till 36 miljarder vid utgången av september. 

Utvecklingen för Kommuninvests Gröna lån och gröna obligationer, samt hur de Gröna lånen storleksmässigt fördelar sig åskådliggörs i graferna nedan.

För mer information

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, mobil: 0708-86 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Björn Söderlundh, Utlåningschef, mobil: 072-512 62 17, bjorn.soderlundh@kommuninvest.se


Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Presskontakt

David Ljung

David Ljung

Presskontakt Kommunikationschef, CCO 073-068 45 45

Relaterat material