Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning (över ett år). Prognosen är oförändrat 120–140 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om ett utfall i den högre del av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Fram till sista september hade Kommuninvest lånat upp motsvarande 105 miljarder kronor.

Den långfristiga upplåningen kommer fortsatt att ha tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering. Kommuninvest har vidare beslutat att även inkludera benchmarkobligationer i EUR som en strategisk upplåningsmarknad. Tidpunkten för detta kommer att bero på marknadsförhållanden.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

För mer information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Ämnen

Regioner


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Presskontakt

David Ljung

David Ljung

Presskontakt Kommunikationschef, CCO 073-068 45 45