Gå direkt till innehåll
Totalt 59 internationella investerare deltog i Kommuninvests första USD-emission, ett nytt rekord
Totalt 59 internationella investerare deltog i Kommuninvests första USD-emission, ett nytt rekord

Pressmeddelande -

​Största orderboken någonsin för en Kommuninvest-emission

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 13,5 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Med en slutlig orderbok på över 31 miljarder kronor var det Kommuninvests mest övertecknade emission någonsin. 59 internationella placerare erhöll tilldelning i transaktionen, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker, även det ett rekord.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

- Det goda mottagandet för denna USD-emission återspeglar sannolikt ett mer osäkert marknadsklimat. Tack vare den goda efterfrågan utökades emissionsvolymen samtidigt som priset kunde justeras ned, i förlängningen leder det till lägre upplåningskostnader för Kommuninvests medlemmar. Det var en mycket bra start på årets upplåningsaktiviteter.

Kommuninvests prognos för upplåning under 2019 uppgår till 100-120 miljarder kronor.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska) bifogat denna release.

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior Förvaltare, Upplåning, tel: 070-696 77 69, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Ämnen


Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på  över 400 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Presskontakt

David Ljung

David Ljung

Presskontakt Kommunikationschef, CCO 073-068 45 45

Relaterat innehåll

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 293 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 525 miljarder kr är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest
Drottninggatan 2
70210 Örebro
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum