Pressmeddelande -

Spårbilar i Karlskrona

Under tiden 5-8 maj visas en spårbilsutställning på Scandic Hotell, Karlskrona. Bakom utställningen står Nätverket KOMPASS, Karlskrona kommun, Affärsverken, Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Scandic. Nätverket KOMPASS vill främja idén om spårbilar som ett hållbart, klimatanpassat, ekonomiskt och säkert transportsystem. Karlskrona är en av de 14 kommuner och andra beställare av spårbilssystem som ingår i nätverket.

Spårbilen – en hållbar lösning för Karlskrona

De flesta som verkligen sätter sig in i konceptet spårbilar blir entusiastiska, men en del blir onekligen mer entusiastiska än andra. En av dessa är Tommy Olsson (Kd), kommunalråd i Karlskrona.

- En lokal politikerkollega övertalade mig att åka på det internationella spårbilsseminariet i Uppsala 2007. Där blev jag blev helsåld på idén och nu ser jag det som min uppgift att hålla diskussionen vid liv.

Gunvor Engström, som sedan ett och ett halvt år tillbaka är landshövding i Blekinge län, hör i stället
till den stora majoritet som ännu inte vet så mycket om spårbilar, men som är intresserad och nyfiken.

- Det är viktigt att inte avfärda nya idéer för snabbt. De ska absolut testas och provas först. Jag tycker det låter intressant att kunna kombinera kollektivtrafiktanken med våra individuella resandebehov.

Framtidstrafik hellre än buss

Karl Henrik Robèrt, som är professor i hållbar utveckling på Blekinge tekniska högskola och grundare av den internationella organisationen ”Det naturliga steget”, beskriver spårbilarna som ett fantastiskt framtidskoncept:

- De slår det mesta när det gäller markanvändning, energisnålhet och effektiv hantering av metaller och kemikalier.

Kommunalrådet Tommy Olsson håller med:

- Om vi ska kunna nå de uppsatta miljömålen så måste vi våga tänka nytt och inte bara putsa på det vi redan har. Det hjälper inte att göra om tidtabellerna eller förlänga bussarna, det lockar inga nya resenärer. Om jag åker bil till jobbet så tar det en kvart, om jag cyklar tar det en halvtimma, men om jag tar bussen så tar det 50-55 minuter. Med spårbil skulle jag kunna ta mig till jobbet på en halvtimma, och ändå hinna in på dagis efter vägen.

Spårbilar ett steg på vägen

Trots Tommys idoga lobbyarbete så finns det fortfarande inga konkreta planer på spårbilar i Karlskrona. Det tar tid att få acceptans för det nya. Besluten dröjer.

Karl-Henrik Robèrt, som sedan tjugo år tillbaka leder forskning om planeringsmodeller för framtidens hållbara samhälle, vet varför.

- Många beslutsfattare har för dåliga kunskaper om hållbarhet och vad det egentligen innebär. De riskerar att fatta beslut som längre fram står i vägen för det samhälle vi vill ha. De steg vi tar idag måste kunna följas av fler hållbara steg längre fram. Att tidigt satsa på spårbilar kan vara del av sådana tidiga, förlösande steg för ett lokalsamhälle.

Värdet i att vara först ut är också en kittlande drivkraft för flera av de kommuner som hittills har intresserat sig för spårbilar.

- Vi vill alltid ha fler besökare till Blekinge och en tidig satsning på spårbilar skulle förstärka Karlskrona som besöksmål, resonerar landshövdning Gunvor Engström.


Kontaktuppgifter:
Tommy Olsson, Karlskrona Kommun, 0455-30 30 04 dir
Karl-Henrik Robért, Prof BTH, 0455-38 50 00 vx
Nätverket KOMPASS, Hans Lindqvist Ordf. 070-548 58 19

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • spårtaxi
 • spårbilar
 • spårbil
 • podcar
 • kompass-nätverket
 • kompass
 • kollektivtrafiklösningar
 • kollektivtrafiklösning
 • kollektivtrafik
 • klimatvänliga transporter
 • infrastruktur
 • hållbara transporter
 • alternativ kollektivtrafik
 • karlskrona
 • utställning

Regioner

 • Skåne

KOMPASS - KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar - är en politiskt och leverantörsobunden organsation. För närvarande har vi 14 medlemskommuner som totalt representerar ca 1 miljon invånare.
Läs mer på www.spårbilar.se