Pressmeddelande -

KONE kräver nolltolerans för hissolyckor

Människor skadas och dödas fortfarande i olyckor i samband med hissar. Detta trots att säkerhet är ett stort fokus för samhället i stort och i byggnader generellt. KONE har under lång tid arbetat med att öka säkerhet i relation till hissar, rulltrappor och portar men gör i samband med företagets årliga säkerhetsvecka nu ett upprop för att minska antalet hissolyckor.

Enligt Boverket har färre än tio personer dött i hissolyckor i Sverige under 2000-talet och cirka 20 skadats allvarligt under samma period. I arbetslivet rapporterades cirka 40 olyckor med person- eller varuhissar under förra året och 167 totalt under perioden 2008–2012. Den största anledningen till olyckorna är att hälften av Sveriges totalt 120 000 hissar är över 25 år gamla och att många av dem inte lever upp till dagens säkerhetskrav.

I och med årsskiftet passerades tidsfristen i Boverkets föreskrift H14 (BFS 2012:11), som kräver att alla hissar i fastigheter med huvudsakligen arbetslokaler skulle ha installerat en korgdörr eller annat lämpligt skydd i hisskorgsöppningen. Att ha en korgdörr som åker med själva hisskorgen minskar avsevärt riskerna för allvarliga skador. Många fastighetsägare har tyvärr ännu inte lyckats uppfylla detta krav. Bostadsfastigheter är också omfattade av H14 men motsvarande tidsfrist saknas, vilket möjliggör för fastighetsägare att behålla gamla fungerande hissar med en omodern säkerhetsstandard, där riskerna att fastna med skrymmande gods, kassar, klädesplagg eller hundkoppel är påtagliga. En modern hiss är dock inte bara säkrare utan även mer energieffektiv och värdehöjande för fastigheten. KONE vill med detta upprop uppmärksamma behovet av att driva på fastighetsägare att prioritera boendes säkerhet.
- Vi jobbar intensivt och dedikerat med säkerhet inom KONE, men för att få fastighetsägare att ta säkerhet på allvar krävs att de boende ställer krav på ökad säkerhet för alla vilket borde vara en självklarhet, säger Juha Mennander, vd KONE Sverige.

Denna och flera frågor kommer KONE att driva under sin årliga säkerhetsvecka, som har som mål att ytterligare sprida säkerhetskunskap och medvetande bland företagets underleverantörer och egna anställda. Under veckan kommer KONE att bedriva olika event såsom utbildning och övningar för ökad medvetenhet. Företaget kommer även att göra fältstudier kring säkerhet i ett femtiotal länder. KONEs stora säkerhetsfokus har fått märkbara resultat även inom den egna verksamheten. Under 2012 minskades KONEs industriella olycksfallsfrekvens (IIFR) med nästan 16 % jämfört med året innan.

Säkerhet är en gemensam insats
KONE ser säkerheten inom hissar, rulltrappor och automatiska dörrar som en gemensam insats av KONE som leverantör av utrustning, ägare av fastigheter, leverantörer inom underhållstjänster och slutanvändare. Som teknikleverantör tillverkar KONE utrustning som uppfyller gällande normer och standarder. Företaget ansvarar för, tillsammans med fastighetsägare och leverantörer av underhåll, att utrustningen är professionellt omhändertaget, hålls i gott skick och moderniseras regelbundet för att uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna. Dock betonar KONE att användare av hissar och rulltrappor behöver vara medvetna om sitt eget beteende vid användande av sådan utrustning. KONE råder att barn som använder hissar och rulltrappor övervakas ordentligt och att stora föremål såsom barnvagnar, tungt bagage eller kundvagnar transporteras i hissar, istället för i rulltrappor. KONE arbetar aktivt med sina kunder för att främja säkerheten för slutanvändaren.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Mennander, VD, KONE Scandinavia, tel +46 8 752 35 03

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • energiförbrukning
  • hiss
  • säkerhet

Om KONE 
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. Företaget har engagerat sig för att förstå sina kunders behov och levererat branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och innovativa lösningar för modernisering och underhåll.

Företagets mål är att erbjuda den bästa möjliga personflödesupplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. 2012 omsatte KONE 6,3 miljarder euro och ca 40 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland.

www.kone.se 

Kontakter

Emmi Tillan

Presskontakt Communications Manager Nordics PR & Communication +358407010102