Gå direkt till innehåll
KONE och Parasport Sverige utlyser för fjärde året i rad ett tillgänglighetsstipendium

Pressmeddelande -

KONE och Parasport Sverige utlyser för fjärde året i rad ett tillgänglighetsstipendium

Att inte möjliggöra fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning bidrar till en ökad hälsoklyfta. En konsekvens KONE och Parasport Sverige vill motverka. Därför utlyser KONE och Parasport Sveriges för fjärde året i rad ett tillgänglighetsstipendium i syfte att uppmuntra och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar.

Det årliga tillgänglighetsstipendiet på 50 000 kronor är nu öppet för idrottsföreningar att ansöka om. Stipendiet ska gå till konkreta tillgänglighetsanpassningar som ger fler möjlighet till fysisk aktivitet. Det går till den förening som tydligast visar hur de skulle kunna öka möjligheten för fler att utöva idrott.

– Många idrottsanläggningar i Sverige har allvarliga brister när det gäller tillgänglighet. Det gör att inte alla medborgare erbjuds samma möjlighet till ett aktivt liv. Som tur är finns det flera bra lösningar – exempelvis automatiska dörröppnare, plattformshiss, ramper vid ingång eller modernisering av en befintlig hiss, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Sverige.

Närmare 60 procent av idrottsföreningar saknar en tillgänglighetsplan eller tillgänglighetspolicy. Det visar en undersökning från 2018 bland 2 000 svenska idrottsföreningar, som gjordes av KONE tillsammans med Parasport Sverige. Undersökningen visar även att 67 procent av respondenterna saknar en automatisk dörröppnare, en lösning som varken är kostsam eller besvärlig men kan vara helt avgörande för om en person ska kunna idrotta eller inte.

– För oss är tillgänglighet en hjärtefråga. Därför är Parasport Sverige, som vi nu samarbetat med i flera år, en självklar partner för oss. Tillsammans vill vi inte bara synliggöra problemet utan också̊ bidra till en samhällsförändring och konkreta förbättringsinsatser. Vårt mål är att fler människor ska kunna leva ett mer fysiskt aktivt liv, säger Jaakko Kaivonen.

KONE har under lång tid arbetat med tillgänglighetsfrågor med fokus på innovativa lösningar som gör att människor kan förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt. Det KONE kallar för People Flow. I detta ingår att uppmuntra till och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar. Detta är också en ambition som går hand i hand med Parasport Sveriges målsättning.

– Tillgänglighetsfrågan inom svensk idrott drivs framåt av parasporten tillsammans med KONE och insatserna gör skillnad. Det märks av att intresset för stipendiet har ökat varje. Så i år hoppas vi givetvis få ansökningar från ännu fler föreningar så att vi kan bidra till att göra idrotten tillgänglig för fler, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

Sista ansökningsdagen är 31 maj 2019 och vinnarna utses i juni 2019 av en jury bestående av representanter från KONE och Parasport Sverige.

Läs mer om stipendiet på kone.se/stipendium.

Läs mer om samarbetet med Parasport på kone.se/parasport

Läs mer om förra årets mottagare av stipendiet, föreningen KFUM i Malmö för deras ambitioner att utveckla lägergården Hallaskog.


För mer information, kontakta:
Hanne Luukkonen Konradsson, marknads- och kommunikationschef KONE, hanne.konradsson@kone.com, +46 8 752 35 48.

Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige, johan.strid@parasport.se, 0708-853646

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


OM KONE:
KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i en urban miljö. Som ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen tillhandahåller KONE hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar samt lösningar för underhåll och modernisering som ökar byggnadens värde under hela livscykeln. Genom ett mer effektivt People Flow® ser vi till att människor kan förflytta sig på ett säkert, bekvämt och tillförlitligt sätt i allt högre och smartare byggnader. 2018 omsatte KONE 9,1 miljarder euro och hade vid årets slut över 57 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors i Finland.

Presskontakt

Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef KONE Skandinavien 0771-50 00 00

Relaterat innehåll

Dedicated to People Flow

KONE är en av världens ledande leverantörer av hissar och rulltrappor. I Sverige är KONE även en av de ledande företagen inom portar och automatiska dörrar. Vi tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, rullband, automatiska portar och dörrar, samt innovativa lösningar för service, underhåll och modernisering.