Gå direkt till innehåll
KONE och Parasport Sverige utlyser stipendium för ökad tillgänglighet vid idrottsanläggningar

Pressmeddelande -

KONE och Parasport Sverige utlyser stipendium för ökad tillgänglighet vid idrottsanläggningar

Många idrottsanläggningar runt om i Sverige saknar idag tillgänglighetsanpassning. Det gör att inte alla medborgare erbjuds samma möjlighet till ett aktivt liv. KONE och Parasport Sverige utlyser nu ett Tillgänglighetsstipendium på 50 000 kr som kan användas till åtgärder som förbättrar tillgängligheten i eller utanför idrottsanläggningar.

KONE har under lång tid arbetat med tillgänglighetsfrågor med fokus på innovativa lösningar som gör att alla människor kan förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt. Det KONE kallar för People Flow. I detta ingår också att skapa förutsättningar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna ha ett aktivt och självständigt liv, en ambition som går hand i hand med Parasport Sveriges målsättning. Det nya stipendiet är därför öppet för idrottsföreningar att söka, och går till den förening som tydligast visar hur de skulle kunna öka möjligheten för fler att utöva idrott.

Förbättringarna skulle till exempel kunna vara automatiska dörröppnare, plattformshiss, ramper vid ingång eller modernisering av en befintlig hiss.

­­­­­– Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte det idag. Detta är något som KONE och Parasport Sverige vill förändra! Vi vill uppmuntra till och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar som kan göras i eller utanför idrottsanläggningar och därmed öka möjligheterna för alla, oavsett fysiska förutsättningar, att kunna idrotta, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien.

KONE är från 1 januari i år aktiv sponsor till Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Förutom Tillgänglighetsstipendiet är målsättningen att verksamheterna ska samarbeta inom en rad tillgänglighetsområden för att bidra till att fler människor kan leva ett mer fysiskt aktivt liv.

­– Vi är mycket glada att genom samarbetet med KONE ha möjligheten att utlysa detta stipendium. Genom stipendiet kan vi öka uppmärksamheten om frågan kring tillgänglighetsanpassning, samtidigt som en eller flera idrottsanläggningar får möjligheten att faktiskt göra idrotten tillgänglig för alla – oavsett förutsättningar, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

Sista ansökningsdagen är 31 maj och vinnarna utses av en jury bestående av representanter från KONE och Parasport Sverige.

Läs mer om stipendiet på www.kone.se/parasport.

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Brant-Lundin, Marknads- och kommunikationschef KONE AB, malin.brantlundin@kone.com, 08-752 35 64.

Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige, johan.Strid@shif.rf.se, 08-699 62 73

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


OM KONE:
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. I Sverige är KONE även en av de ledande företagen inom portar och automatiska dörrar. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. 2014 omsatte KONE 7,3 miljarder euro och hade över 47 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. Läs mer på www.kone.se

Om PARASPORT Sverige
Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter, samt ansvarar för Sveriges deltagande i Paralympics. Förbundets verksamhet vilar på grundvärderingen att fysisk aktivitet är extra viktigt om man har en funktionsnedsättning och att den fysiska och psykiska styrkan som fås genom idrotten skapar förutsättningar för ett mer självständigt liv med en högre livskvalitet. Detta leder i sin tur till både personliga och samhälleliga vinster. Läs mer på www.shif.se

Presskontakt

Sofia Eriksson

Sofia Eriksson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef KONE Skandinavien 0771-50 00 00

Relaterade nyheter

Dedicated to People Flow

KONE är en av världens ledande leverantörer av hissar och rulltrappor. I Sverige är KONE även en av de ledande företagen inom portar och automatiska dörrar. Vi tillhandahåller innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, rullband, automatiska portar och dörrar, samt innovativa lösningar för service, underhåll och modernisering.