Pressmeddelande -

KONE sätter ambitiösa klimatmål och ska bli koldioxidneutrala till 2030

KONE, ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen, har satt signifikanta mål för att minska sina växthusgasutsläpp till år 2030. KONEs mål, som är branschens mest ambitiösa, har validerats som vetenskapligt baserade av Science Based Targets-initiative (SBTi). Som första företag i branschen ska KONE ha en helt koldioxidneutral verksamhet till 2030.

I nya hållbarhetsmål förbinder sig KONE att minska växthusgasutsläppen från egen verksamhet med 50 % fram till 2030. Målet är i linje med Parisavtalets ambition om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ° C. Dessutom siktar KONE på en 40 % minskning av utsläppen relaterade till egna produkters material och energianvändning.

– Att ta itu med klimatförändringarna är vår tids viktigaste utmaning. På KONE har vi en nyckelroll i att göra urbaniseringen mer hållbar och vi tror att hållbara affärsmetoder är ett krav för långsiktig framgång. Tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer tar vi nu ännu starkare åtgärder och leder vägen i vår bransch för att skapa mer hållbara stadsmiljöer, säger Henrik Ehrnrooth, vd och koncernchef KONE Corporation.

För att nå målet om att minska växthusgasutsläppen från egen verksamhet med 50 % kommer KONE att sänka utsläpp kopplade till fordonspark och anläggningar. För att uppnå detta fortsätter KONE genomföra en mängd olika åtgärder, såsom att inkludera fler hybrid- och elfordon i sin fordonsflotta samt optimera rutter för underhållsbesök. Dessutom ökar KONE anskaffningen av förnybar el vid sina anläggningar över hela världen till 100 % fram till 2030. Utöver de ambitiösa utsläppsminskningsmålen kommer KONE att bli en koldioxidneutral verksamhet fram till 2030 genom att kompensera för de återstående utsläppen.

En klar majoritet av utsläppen kopplade till KONE sker utanför företagets omedelbara verksamhet. För att minska miljöpåverkan från egna produkter med 40 % kommer KONE att ytterligare förbättra energieffektiviteten och öka materialåtervinningen.

Vidare vidtar KONE kraftfulla åtgärder i hela leveranskedjan och arbetar tillsammans med leverantörer för att minska koldioxidavtrycket från drift och tillverkning, ökar användningen av hållbara material och minskar användningen av farliga ämnen. Förutom att mäta dessa bidrag genomför KONE strikta hållbarhetsbedömningar av företagets leverantörer.

Att vara ledande inom hållbarhet har länge varit ett strategiskt mål för KONE. Under de senaste åren har KONE fått tre utmärkelser för sitt klimat- och hållbarhetsarbete med en plats på CDP:s prestigefyllda A List for Climate Change som det enda företaget i branschen, en plats på samma organisations CDP 2019 Supplier Engagement Leaderboard och 32:a plats på Corporate Knights 2020 lista över de 100 mest hållbara företag i världen.

För mer information, vänligen kontakta:
Hanna Rutanen, Director, External Communications, KONE Corporation, 
tel. +358 41 507 1361, media@kone.com
Hanna Uusitalo, Environmental Director, KONE Corporation, tel. +358 50 533 3177

Om KONE
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll och service, reparationer och moderniseringslösningar. 2019 hade KONE en omsättning på 10 miljarder euro och vid årets slut närmare 60 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. kone.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

OM KONE:
KONE är ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll och service, reparationer och moderniseringslösningar. 2019 hade KONE en omsättning på 10 miljarder euro och vid årets slut närmare 60 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki i Finland. kone.se

Kontakter

Emmi Tillan

Presskontakt Communications Manager Nordics PR & Communication +358407010102