Skip to main content

Fritt spelrum – särskoleelever framträder i Konserthuset

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 11:35 CET

Elever från särskolan framträder på Konserthuset Stockholm med en konsert skapad inom projektet Fritt spelrum. Tillsammans med yrkesmusiker och tonsättare har barnen improviserat fram musik som nu framförs under professionella förutsättningar. 

På onsdag framträder barn från Jorielskolans särskola i en specialkomponerad konsert tillsammans med musiker från Kungliga Filharmonikerna och Musikcentrum Öst. Med utgångspunkt i barnboken The Rhythm of the Rain av Grahame Baker-Smith har barnen och musikerna under tre dagar skapat ny musik.

Initiativtagare till Fritt spelrum är musikern Lucy Rugman som arbetat länge med liknande projekt i Storbritannien. Hennes metod sätter barnens kreativitet i centrum och hjälper dem att uttrycka sig och vara aktiva medspelare oavsett funktionsvariation eller rörelsehinder. I projektet ingår även en tonsättare som skapar en musikalisk inramning åt elevernas musicerande.

– Grundtanken med Fritt spelrum är att barnen ses som kreatörer och konstnärer, säger Mia Ternström, projektledare från Musikcentrum Öst. Det är fantastiskt att se glädjen när deras initiativ fångas upp av ensemblen och tonsättaren. Genom att barnen får arbeta och framträda med proffsmusiker landar deras skapande i ett sammanhang där det verkligen kommer till sin rätt.

Fritt spelrum är ett projekt för både barn i särskolan, musikinstitutioner och frilansande musiker. Det är inte bara barnen som blivit stärkta i arbetet utan även musikerna har fått tillfälle att arbeta på nya sätt och utmana sig själva.

– Som artist är det väldigt utvecklande att samspela med de här barnen. Att vara lyhörd och kunna läsa av och kommunicera musikaliskt är förmågor som berikar mig både som musiker och människa, säger Grammisvinnaren Emma Nordenstam, som är en av de medverkande i projektet.

Fritt spelrum är inte bara ett enskilt projekt utan också ett förslag på en struktur för fortsatt samarbete mellan hela den professionella musikvärlden och särskolan. Målet är att en musikkultur med betoning på kreativt skapande ska växa fram och att professionella musiker och barn i särskolan tillsammans ska vidga vyerna för vad som är möjligt.

Fritt spelrum är ett samarbete mellan Lucy Rugman, Musikcentrum Öst, Konserthuset Stockholm, Västmanlandsmusiken och Föreningen Svenska Tonsättare. Fritt spelrum genomförs med stöd av Musikverket.

För mer information kring Fritt Spelrum, kontakta Mia Ternström, projektledare Musikcentrum Öst: mia@musikcentrumost.se 070-497 47 88

Konserthuset Stockholm, onsdag 6 november kl. 13.00
Elever från Jorielskolans särskola
Andy Smith tonsättare
Lucy Rugman konstnärlig ledning & klarinett
Johan E Andersson slagverk
Emma Nordenstam sång/gitarr/cello
Ruth Spargo cello
Mia Ternström sång/berättare

Länk till konserthuset.se

Musikcentrum Öst arbetar sedan 1970 för att skapa fler tillfällen för livemusik på alla scener. Organisationen arbetar även för allas rätt och möjlighet att musicera och uppleva musik samt driver frågor om representation på scener och i media. Aktuella projekt just nu är Fritt spelrum för barn i särskolan, Musik på Rosa Stationen för nyanlända, Musik till vardags för människor i utanförskap samt EU-projektet Keychange som arbetar för jämställda musikscener i Europa. 

)