Nyhet -

Själen, kroppen, jorden, rummet – sex akademier om kyrkan, konsten och vetenskapen

Sex kungliga akademier i samverkan presenterar åter – efter 2017 års succé med ”Vingslag över Haga” – en föreläsningsserie tillsammans. Temat i år är kyrkan, konsten och vetenskapen. Serien är fortsättningen på ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv.

Föreläsningarna spänner således över så vitt skilda ämnen som kyrkans roll i Försvarsmakten, kyrkor som kosmologiska, rituella och sociala rum, prästerskapet som lantbrukets föregångsmän och orgelkonstens gyllene epok. Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Kungl. Örlogsmannasällskapet (1771), Kungl. Krigsvetenskapsakademien (1796) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Föreläsningarna hålls kl. 14.00 i Konstakademiens Hörsal, Fredsgatan 12, Stockholm (förutom föreläsningen 16 februari som hålls i Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1–5, Stockholm).

Begränsat antal platser. Föranmälan görs på tickster.com. Anmälningen öppnar cirka 10 dagar innan respektive föreläsning sker.

Första föreläsningen sker den 19 januari 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal:
V
år Gud är oss en väldig borg – kyrkan och försvaret

Kyrkan och religionen har historiskt spelat en mycket stor roll i de krig som Sverige utkämpat. Och fortsätter även i samtida insatser. Dagens samhälle skiljer sig dramatiskt åt från ett 1600-talssamhälle präglat av lutheransk ortodoxi. Men moralen på judisk-kristen grund ligger djupt lagrad i vårt medvetande och i vår lagstiftning.
Under 1600-talets krig hade kyrkan, med fält- och fartygspräster vid varje regemente och flottans fartyg, två viktiga uppgifter; truppens själavård och att biträda med att upprätthålla krigstukt och stridsmoral. Prästerna var allestädes närvarande till stöd och hjälp; hemma i socknen, i fältlägren, ombord och i strid. Fältropen var ofta ”Med Guds hjälp”.

Så är det inte idag. Svenska insatser i Mali eller Adenviken sker knappast under de fältropen. Andra, syften, som folkrätten i vid bemärkelse, åberopas som moralisk grund. Men behovet av stöd från kyrkan lever kvar, inte minst påtagligt när ett förband eller fartyg utsätts för förluster. Behovet av reflektion och själavård blir starkt. Därför har varje svensk insats, på marken eller till sjöss, en fältpräst, inte för stridsmoral, nu chefens entydiga ansvar, men väl för att sörja för truppens själavård.

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens föredrag kommer att belysa dessa aspekter på kyrkans och religionens roll för anda och moral – från Lützen till Adenviken och Mali.

Göran Frisk, kommendör, ledamot Kungl. Örlogsmannasällskapet
Jan Mörtberg, överste, ledamot Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Mona Westerlund Lindberg, sjukhuspräst vid Karolinska universitetssjukhuset

Kommande föreläsningar: 

Lördagen den 16 februari 2019 kl 14.00 i Gustaf Vasa kyrka
En orgelkonstens gyllene epok: om tonsättarorganister i Stockholm under tidigt 1900-tal

Lördagen den 16 mars 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal
Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Lördagen den 6 april 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal
Medeltida kyrkor som kosmologiska, rituella och sociala rum

Lördagen den 1 juni 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal
Kroppen och rummet – en vandring i Sigurd Lewerentz rum; landskapet, kapellen och mellanrummet

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • konstakademien
  • föreläsning
  • själen kroppen jorden rummet

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Therese Sheats

Presskontakt Kommunikatör 0702240147