Pressmeddelande -

Tre nya utställningar öppnar på Konstakademien nu på lördag

Framtidens arkitektur
– årets examensarbeten från svenska Arkitekturhögskolor

Salarna
30/11—12/1 2020

Den 30 november kl 12—16 öppnar utställningen Framtidens arkitektur.
Kl 13 hälsar Ständig sekreterare Isabella Nilsson välkommen och ger en introduktion till alla utställningar. Invigningstal av Henrik Rundquist, arkitekt och ledamot av Konstakademien.

Hur ser framtidens arkitektur ut? Hur tänker unga arkitekter? På Konstakademien visas ett urval arbeten av årets nyexaminerade arkitekter från samtliga fyra arkitekturhögskolor i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå.

- Utställningen vill lyfta fram hur unga arkitekter ser på sin uppgift att utforma den värld vi ska leva och bo i. Och hur de resonerar i frågor som berör allt från stadsbyggnad, rumsgestaltning och hållbart byggande till jämställdhetsperspektiv och digital representation, säger Martin Videgård, arkitekt och ledamot av Konstakademien.

Med ambitionen att skapa ett gränssnitt mellan arkitekturhögskolor och publik ges en inblick i vad de skilda utbildningarna fokuserar på och vilka frågor som engagerar unga arkitekter. Den samtida och framtida arkitekturen står som alltid inför ett flertal stora utmaningar där gestaltning, kontext, kvalitet, samhälle, miljö och sociala aspekter är centrala.

Genom att visa studenternas arbeten läggs nya idéer och perspektiv till den arkitekturkultur som är viktig att inspirera till och synliggöra. Med utställningen vill Konstakademien bidra till ett ökat kulturutbyte mellan utbildningarna och en vidgad diskussion om innehåll och mål.

Utställningsstipendiat Rebecca Digby
Nature Clip Object Concert
Galleri Väst & Ateljén
30/11—12/1 2020

Den 30 november kl 12—16 öppnar Rebecca Digbys stipendiatutställning Nature Clip Object Concert med invigningstal ca kl 13:15 av Daniel Werkmäster, museichef Uppsala Konstmuseum.

Rebecca Digby är född 1987 och verksam i Stockholm. Hon tilldelades Folke Hellström-Linds stipendium 2018 och utställningen på Konstakademien genomförs som en del av det. Rebecca Digby använder sig av performance och videoinstallationer för att undersöka förhållandet mellan det fysiska och det virtuella.

I utställningen visas två nya videoverk som båda förhåller sig till paradoxer relaterade till samtidens digitala konsumtion av naturen. Videoverket Nature Clip Object Concert, 2018—2019, är en digital konsert bestående av sex virtuella musiker som spelar och sjunger på surrealistiska instrument framtagna av klipp från naturfilmer. Människan organiserar, repeterar, trycker och drar i bilder av naturen för att få ihop en musikalisk struktur. Bilden av naturen blir här bokstavligen ett redskap för den mänskliga subjektiviteten.

I verket Manageable Events, 2019, ses spädbarn agera i ett grovt utkarvat virtuellt landskap. De intresserar sig för de märkliga objekten i sin omgivning, men också för sin egen kropp, sina rörelser och betraktaren. Som konsekvens av deras interagerande aktiveras objekten och filmade naturfenomen fyller objektens tomrum med kropp, ljud och rörelse. Bilderna av naturen är pompösa och musiken emotionell, men de håller sig i sin givna form och utsnittet kapas av formernas begränsningar. Världen tycks skräddarsydd för mänsklig interaktion.

Utställningsstipendiat Lars Brunström
Apor och kråkor
Galleri Öst
30/11—12/1 2020

Den 30 november kl 12—16 öppnar Lars Brunströms stipendiatutställning Apor och kråkor med invigningstal ca kl 13:30 av Daniel Werkmäster, museichef Uppsala Konstmuseum.

”En liten grå apa klappar sorgset en död kråka som den har i famnen, sittande i rester av en skog. Fler kråkor betraktar dem på avstånd och en annan apa närmar sig för att trösta. Scenen gestaltar en döende värld, en framtid som djuren kanske vet är oundviklig. Ett hot hägrar i horisonten men sorgen har drabbat dem här och nu. Det är i detta tillstånd vi befinner oss i dag.” Ur katalogtext.

Lars Brunström är född 1973 och verksam i Stockholm. Han mottog Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond 2018 och utställningen på Konstakademien genomförs som en del av det.

Brunström arbetar med installationer och rörliga skulpturer av djur och natur. Han undersöker det dynamiska förhållandet mellan individer, betraktare och objekt.

Ämnen

  • Arkitektur

Regioner

  • Stockholm

Kungliga akademien för de fria konsterna, Konstakademien, grundades 1735 med ändamålet att främja utvecklingen av bildkonsten. Detta sker bland annat genom att bevaka området och föra konstens talan, förvalta samlingar, anordna utställningar samt främja utbildning och forskning genom nationella och internationella kontakter. Se vidare www.konstakademien.se.

Presskontakt

Therese Sheats

Presskontakt Kommunikatör 0702240147