Pressmeddelande -

Utställningar våren 2020

Bernadottestipendiat Laleh Kazemi Veisari

Bernadottestipendiat Laleh Kazemi Veisari
The Everyday Holds the Broken
25 januari – 1 mars

Laleh Kazemi Veisari (f 1983) tilldelades Bernadottestipendiet 2019 för sitt projekt Relationen mellan teckning och måleri genom Walter Benjamins historiefilosofiska teser (Über den Begriff der Geschichte).

Utställningen The Everyday Holds the Broken som öppnar 25 januari på Konstakademien genomförs som en del av stipendiet. I utställningen visas både nya och tidigare verk, där måleri, teckningar och skulpturala objekt oscillerar i mellanrum av intimitet, den mekaniska blicken och betraktarens närvaro.

Lars Olof Loeld

Lars Olof Loeld
Som av en händelse
​25 januari 
 1 mars

I samband med Lars Olof Loelds 90-årsdag visas hans utställning Som av en händelse i Galleri Väst. Utställningen bygger vidare på den stora installation som Loeld gjorde på Norrköpings Konstmuseum 2017, nu kompletterad med bl a två större målningar.


Ingela Håkansson-Lamm och Tom Hedqvist
RUM BILDER RÄNDER
1 februari 
 1 mars

I samband med Stockholm Design Week 2020 öppnar Konstakademien utställningen Rum Bilder Ränder med nyproducerade samt tidigare aldrig visade verk av två av landets mest namnkunniga textila formgivare – Ingela Håkansson-Lamm och Tom Hedqvist. Läs mer

Bernadottestipendiat Hanna Husberg

Bernadottestipendiat Hanna Husberg
​From aurora to geospace
​14 mars 
 26 april

Hanna Husberg (f 1981) tilldelades Bernadottestipendiet 2019 och genomför i samband med detta utställningen From aurora to geospace tillsammans med miljöforskaren Agata Marzecova som en del av deras gemensamma projekt Atmospheric imaginaries: science, infrastructure and cosmopoetics of arctic phenomena.

From aurora to geospace använder sig av material framställt under forskningsresor till EISCAT-radaranläggningarna, samt ytterligare arkivmaterial samlade under stipendiatperioden, för att genom ett fokus på synlighetens och förnimbarhetens poesi och politik utforska perceptuella skiften i hur vi känner atmosfären.


Berit Lindfeldt

Berit Lindfeldt
​Insidor och utkanter
​14 mars 
 26 april

Skulptören Berit Lindfeldt (f 1946) visades senast i Stockholm 2014 på Liljevalchs konsthall med en stor retrospektiv utställning kallad Tillvarons kant. Nu återkommer hon med arbeten från senare år i Konstakademiens salar.

Berit Lindfeldt använder skiftande material till sin gestaltning. Denna gång har brons, betong och järn fått lämna plats för annat material som t ex kasserat och uttjänt masonit.

Med masonit bygger Berit Lindfeldt rumsligheter från en personlig uppväxtmiljö, en utgrävning som pågår och vidgas. Även lera, gips och gummispill får tjänstgöra i arbetet med att låta håligheter och tomrum i vidare bemärkelse visa sig.


Utställningsstipendiat Lina Bjerneld

Utställningsstipendiat Lina Bjerneld
D-d-d-ding
​14 mars 
– 26 april

Lina Bjerneld (f 1979) mottog Konstakademiens utställningsstipendium ur Gerard Bonniers fond 2019.

Utställningen D-d-d-ding kommer att kretsa kring en serie nya verk; målningar och teckningar. Utgångspunkten ligger i lidande och passivitet men samtidigt vill utställningen visa en tilltro till handlingskraft. Att ändå, trots allt, försöka forma ett ljud, en ton eller en figur.


Ämnen

  • Arkitektur

Regioner

  • Stockholm

Kungliga akademien för de fria konsterna, Konstakademien, grundades 1735 med ändamålet att främja utvecklingen av bildkonsten. Detta sker bland annat genom att bevaka området och föra konstens talan, förvalta samlingar, anordna utställningar samt främja utbildning och forskning genom nationella och internationella kontakter. Se vidare www.konstakademien.se.

Presskontakt

Therese Sheats

Presskontakt Kommunikatör 0702240147