Gå direkt till innehåll
Kristina Fridh ny professor i inredningsarkitektur

Pressmeddelande -

Kristina Fridh ny professor i inredningsarkitektur

– Jag vill lyfta fram inredningsarkitekturen som ett dynamiskt ämne med kraft att positivt påverka allas vår vardag. Det är också viktigt att diskutera vad en interiör och rumslig gestaltning är och kan vara och att visa på hur inredningsarkitekten arbetar i fältet mellan arkitektur och design, vilket gör ämnet så spännande. Inredningsarkitektur handlar också om samspelet mellan inne och ute, offentligt och privat med kopplingar till identitet, säger arkitekten och forskaren Kristina Fridh som just inlett sin nya anställning som professor i inredningsarkitektur på Konstfack.

– Viktigt är att studenterna får arbeta med alla dess beståndsdelar som väggen, möbler, material, perception, ljus, ljud och rumsupplevelse. Jag ser fram emot att arbeta i ett lärarlag med bred och djup kompetens och att tillsammans, också med studenterna, vidareutveckla och formulera ämnet och dess innehåll, tillägger hon.

Kristina Fridh fick jobbet tack vare goda både praktiska och teoretiska ämneskunskaper inom rumsgestaltning och inredningsarkitektur, huvudsakligen praktiserade i akademiska sammanhang. Hon har en lång erfarenhet av utbildning, även forskarutbildning, och forskningsverksamhet inom konstnärlig forskning.

Kristina har en master i arkitektur från Chalmers tekniska högskola och tog sin doktorsexamen 2001 med avhandlingen Japanska rum. Hon har också studerat inredningsarkitektur på Konstindustriskolan (idag HDK-Valand, Högskolan för Konst och Design vid Göteborgs universitet). Sedan 2003 har hon arbetat på HDK, först som lärare i design och rumsgestaltning och sedan även som forskare och studierektor för forskarutbildningen på skolan. Ett av forskningsprojekten, Ytans materialitet, behandlade användandet av byggnadsglas och olika material i rumsskapandet kopplat till olika kulturers föreställningar om rum. Det senaste, Urban materialitet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur, ställer frågor om vad textil arkitektur kan vara och inkluderar samarbeten mellan textil design, arkitektur och akustik.

Ämnen

Kategorier


Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Presskontakt

Susanne Helgeson

Presskontakt Presskontakt 08-450 41 14

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk.

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 37 Hägersten