Gå direkt till innehåll
Välkommen till framtiden och 182 examensstudenter!

Pressmeddelande -

Välkommen till framtiden och 182 examensstudenter!

Konstfacks vårutställning har en lång tradition och öppnades för allmänheten redan 1977. I år, när vi firar vårt 180-årsjubileum, visas 182 studentverk både online konstfack2024.se och fysiskt. Alla håller till i en gigantisk grupputställning på Konstfack mellan den 15 och 24 maj utom masterstudenterna i konst som ställer ut på Färgfabriken 16– 24.

För andra året i rad kureras utställningen av Dotdotdot bestående av de Konstfackutbildade konstnärerna Lisa Juntunen Roos, Petter Rhodiner och Amy Worrall. I sin process söker de efter gemensamma narrativ som spänner över ett brett spektrum av discipliner och hittar kopplingar mellan individuella praktiker och projekt.

Linn Henrichson och Lars Høie, båda alumner från Konstfacks masterprogram i visuell kommunikation, vann årets tävling om vårutställningens grafiska koncept. I detta utforskas kopplingarna mellan vävning – en metafor för skolan som en plats för lärande och relationsskapande – korsstygn, broderi och tidig internetpixelestetik.

Rektor Anna Valtonen menar att ”i en tid av extrema samhällsförändringar med klimatkriser, ny teknik och politisk oro över hela världen, är konstens, hantverkets, designens och pedagogikens roll viktigare än någonsin. Tillsammans kan vi hitta nya ståndpunkter och idéer, skapa verk som engagerar och alternativ som öppnar ögonen, exemplifiera vad som är möjligt och förstå världen och dess komplexitet ur olika perspektiv.
Den grafiska identiteten för årets utställning handlar om 'weaving the institution' som symboliserar de komplexa sammanvävda relationerna inom en utbildningsinstitution samtidigt som det förkroppsligar den sociala struktur som förenar studenter, lärare, medarbetare och besökare i en levande gemenskap. Tillsammans bildar studenternas arbeten en väv som visar hur vår framtid kan bli.
I årets examensutställning visar våra studenter lysande verk som är ett resultat av deras undersökningar av såväl den egna praktiken som deras respektive områden. Och samtidigt bidrar de till utvecklingen av Konstfack som helhet. De visar oss också vår framtid – följ med och se vad den har att erbjuda!”

Du som rapporterar i media, välkommen på en lunch och två visningar onsdag 15 maj kl 10–12 på Konstfack och torsdag 16 maj kl 10–13 till masterstudenterna i konst på Färgfabriken. Maila press@konstfack.se senast den 14 om du vill ha lunch den 15.

För öppettider, studenternas arbeten och all annan info: konstfack2024.se
Konstfack, LM Ericsons väg 14, t-bana Telefonplan. Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, t-bana Liljeholmen.


Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Kontakter

Susanne Helgeson

Presskontakt Presskontakt 08-450 41 14

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk.

Konstfack is Sweden’s largest university for arts, crafts and design. Since 1844, we have educated a diverse range of professionals within these fields as well as art and sloyd teachers. We conduct both artistic and scientific education/research and currently have 900 students and 200 employees. www.konstfack.se

Konstfack

LM Ericssons väg 14
126 37 Hägersten
Sweden