Pressmeddelande -

Arkitekttävling för Konsthall Tornedalen avslutad

Nu är det avgjort vem som får uppdraget att rita Konsthall Tornedalen - en institution för samtida konst med internationell profil. Konsthallen ska byggas vid Torne älv i byn Vitsaniemi, Övertorneå i gränsområdet Sverige och Finland.

Fem arkitektbyråer inbjöds att delta: Jensen & Skodvind arkitektkontor AS (Oslo), Gramazio & Kohler GmbH (Zürich), Nordmark & Nordmark arkitekter AB (Luleå), Go Hasegawa & Associates Co., Ltd. (Tokyo), Lassila Hirvilammi Architects (Seinäjoki/Helsingfors).

Styrelsen valde fem sinsemellan olika arkitekter från fem länder för att uppnå kulturella olikheter och variationer i uttryckssätt. Den gemensamma faktorn var erfarenhet av snö och årstidsväxlingar. Ett annat kriterium var erfarenheten att bygga i områden med stora årstidsväxlingar och mycket snö.

Tävlingsbidragen bedömdes av en jury bestående av styrelsemedlemmarna i Konsthall Tornedalen och två externa experter: Dorte Mandrup, arkitekt, grundare av Dorte Mandrup arkitekter AS, professor och styrelsemedlem i Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk (Danmark) och Eva Franch-Gilabert, arkitekt, forskare, föreläsare och chef för Storefront for Arts and Architecture i New York. 

Juryn var mycket nöjd med kvaliteten på samtliga förslag och valde efter noggrant övervägande att ge uppdraget till Lassila Hirvilammi arkitekter med följande motivering:

Anpassningen till och förståelsen av platsen framträdde på tre olika nivåer. Den första nivån var den konceptuella förståelsen av projektet som en sammanställning av individuella enheter till en större helhet. Den andra nivån var det nyskapande användandet av trä och färgsättning. Den tredje nivån var organisationen av rummen och förståelsen av konsthallens rumsliga och programmässiga behov som skapade en offentlig miljö i mänsklig skala.

Entrén har samma själsliga tröskel som en grannes kök: välbekant och välkomnande. Man kan lätt föreställa sig restaurangen och entrérummet som en populär mötesplats för lokalbefolkningen, och därmed som ett kvalitetshöjande inslag i ortens liv. Förslaget erbjuder också rum för nytänkande konstproduktion och utställningar och med en känslig och unik förståelse för Tornedalen som region.

Den internationella arkitekttävlingen hade inte kunnat organiseras utan ekonomiskt stöd från Norrbottens Läns Landsting (Sverige), Övertorneå kommun (Sverige), Barbro Osher Pro Suecia Foundation (USA), Tornedalsrådet/Tornionlaakson neuvosto (Sverige/Finland) och Vitsaniemi Byaförening (Sverige). Konsthall Tornedalen tackar ödmjukt för deras deras generositet och tilltro till projektet.

Konsthall Tornedalen går nu in i en ny och ännu mer spännande fas i utvecklingen. Vi ser fram emot att förverkliga det vinnande arkitektbidraget i samarbete med Lassila Hirvilammi Architects.
Vi räknar med att påbörja byggarbetet under våren 2014 och att öppna konsthallen för allmänheten under våren 2015. 

Ämnen

  • Konst

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen. Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse. 

Kontakter

Gunhild Stensmyr

Presskontakt grundare/vd Konsthall Tornedalen +46 722 34 21 21

Carina Brorman

Presskontakt Styrelseledamot Konsthall Tornedalen AB +46 705 69 39 99