Pressmeddelande -

En viktig pusselbit för Konsthall Tornedalen är nu på plats

Genom bildandet av Stiftelsen Konsthall Tornedalen tar konsthallsprojektet ett stort kliv framåt. Konsthallens initiativtagare Gunhild Stensmyr berättar att hon är mycket glad att Anne Graf, en välkänd näringsprofil i Norrbotten blir stiftelsens ordförande.

- Annes nätverk och inflytande i regionens näringsliv är viktig i projektet, säger Gunhild Stensmyr.

Stiftelsens uppgift är att säkerställa konsthallens höga kvalitetsambitioner och långsiktiga mål att skapa en högklassig internationell mötesplats i regionen.

- Stiftelsen är en viktig partner till AB Konsthall Tornedalen som ska bygga och driva konsthallen. Och det är fint att ha en stark styrelse med mig i arbetet, säger Anne Graf och berättar vidare att styrelsens höga kompetens och internationella nätverk borgar för att uppfylla stiftelsens höga kvalitetskrav.

Konsthallens grundare Gunhild Stensmyr har fyrtio års yrkeserfarenhet från konst-och kulturvärlden och bygger sin vision på en okuvlig övertygelse om att konst och kultur ger mening, utveckling och kvalitet i människors liv.

- Norrbotten behöver mer internationell attraktionskraft, nya intryck och större möjligheter att kunna använda fantasi och injektion till att tänka utanför boxen. Etableringen av en mötesplats på gränsen Sverige-Finland vitaliserar regionen och hela Nordkalotten. Konsthallen kommer helt enkelt att dra till sig nya influenser, idéer, människor, besökare och nätverk, säger Anne Graf och betonar särskilt att hon är stolt att kunna delta och bidra till regionens framtida utveckling.

För mer information, kontakta

Grundare/vd Gunhild Stensmyr Konsthall Tornedalen AB

Tel 072-234 21 21

Anne Graf, Ordförande Stiftelsen Konsthall Tornedalen

Tel 070-530 55 80

Stiftelsen Konsthall Tornedalens styrelse i sin helhet

Anne Graf, Luleå

Född och uppvuxen i Piteå. Anne är idag Infrastrukturansvarig på Facebook i Luleå och var innan dess vd på Hydro66. Anne Graf har en omfattande internationell bakgrund inom affärsutveckling, kommunikation och investeringsfrämjande.

Anders Söderholm, Stockholm

Född och uppvuxen i Morjärv, Norrbotten. Generaldirektör Universitetskanslersämbetet. Anders Söderholm är professor i företagsekonomi och har tidigare bland annat varit rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet och för Mittuniversitetet samt generalsekreterare för Sveriges universitets- och högskoleförbund.

Bengt Kristensson Uggla, Stockholm/Åbo

Sedan 2005 Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlandssvenska universitet Åbo Akademi. Bengt har tidigare även varit verksam som rektor för IFL (Institutet för företagsledning), adjungerad professor i filosofi och företagsledning vid Stockholms Universitet, prefekt för Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm och lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm och är sedan 1995 docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet.

Per Johansson, Stockholm/Boden

Född och uppvuxen i Boden, Norrbotten. Examen i Nationalekonomi 2004 vid Lunds universitet. Började sin karriär direkt efter examen i London som aktieanalytiker på den amerikanska fondförvaltaren Fidelity och blev senare fondförvaltare på samma firma. Per jobbade under 11 år på Fidelity i London, Boston och Hong Kong. 2015 flyttade han hem till Sverige för att starta sin egen fondförvaltning Bodenholm Capital som under 2018 och 2019 utsågs till Europas bästa hedgefond. Per sitter även i styrelsen för Boden Handboll elitserieklubben för damer.

Marja Sakari, Helsingfors

Marja Sakari, Fil. Dr. i konsthistoria. Museichef på Konstmuseet Ateneum, Finlands Nationalmuseum och tidigare utställningschef på Kiasma, Finlands museum för nutidskonst. Marja har också varit chef på Finlands Institut i Paris, där hon också är född och uppvuxen.

Jaakko Nousiainen, Pello/London

Född och uppvuxen i finska Pello. Bosatt i London. Fil. Dr i konst med tvärvetenskaplig bakgrund inom performance, opera och samtida musikteater, samt audiovisuella medier och digital design. Är för närvarande chef för konst och kultur vid Finlands institut i London.

Gunhild Stensmyr, Risudden/Höganäs

Född och uppvuxen i Hedenäset. Fil. kand i arkeologi, etnologi och konstvetenskap, Lunds universitet samt examen från Kulturarbetarlinjen, Umeå universitet. Kulturentreprenör och egen företagare. Startade sitt första företag NICE (Network in Culture) 1997. Byggde och drev Skärets konsthall i Höganäs kommun 2002 – 2012. Sedan 2009 verksam i Tornedalen med att förverkliga visionen om en kulturdestination i Tornedalen i Vitsaniemi-Risudden där företagen Konsthall Tornedalen och Arthotel Tornedalen blir navet. 

Ämnen

  • Arkitektur

Taggar

  • #arthoteltornedalen
  • #konsthalltornedalen
  • konsthall tornedalen
  • vitsaniemi
  • #stiftelsenkonsthalltornedalen

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen. Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse. 

Presskontakt

Gunhild Stensmyr

Presskontakt grundare/vd Konsthall Tornedalen +46 722 34 21 21