Pressmeddelande -

Ny hemsida gör det lätt att följa framväxten av Konsthall Tornedalen

Konsthall Tornedalen lanserar en ny hemsida med ett starkare fokus på att beskriva hur projektet framskrider. “Många vill följa vår resa och med den nya hemsidan har vi underlättat för alla att kunna göra det”, säger initiativtagaren Gunhild Stensmyr.

Konsthall Tornedalen som ska byggas i den lilla byn Vitsaniemi är ett uppmärksammat projekt som fortsätter att väcka stort intresse såväl lokalt som nationellt och internationellt. Projekteringen och planeringen av konsthallen tar hela tiden nya steg framåt mot förverkligande.

Viktigaste förändringen på nya hemsidan är att besökaren lättare ska kunna följa projektets gång - och vilket skede det är i. En särskilt betydelsefull målgrupp är finansiärer.

- Vi ville möta behoven hos framförallt investerare, media och andra beslutsfattare som vi har en löpande dialog med och som många gånger behöver djupare information. Vi har också satsat på att skapa inspiration för projektet genom att visualisera konsthallens plats och byggnaderna, genom att använda bra bildmaterial, säger Carina Brorman, ledamot i AB Konsthall Tornedalens styrelse.

På hemsidan finns också berättelser om bakgrunden till projektet, där Gunhild Stensmyr har en avgörande roll.

- Vi vill att Gunhilds bakgrund inom konstvärlden ska komma fram, och berätta om hennes vision om att ta hembygden och varumärket Tornedalen till en global marknad. Hon vet vad konst och kultur betyder, säger Carina Brorman.

Övertorneå kommun är en viktig partner i konsthallsprojektet och därför finns kopplingar mellan kommunens destinationswebb och Konsthall Tornedalens nya hemsida. Bakom hemsidan står Wintervy Creative.

För mer information, kontakta:

Carina Brorman, styrelseledamot, telefon 0705-69 39 99

Gunhild Stensmyr, initiativtagare Konsthall Tornedalen, telefon 0722- 34 21 21

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Taggar

  • konsthall tornedalen
  • #gunhildstensmyr
  • vitsaniemi
  • #konsthalltornedalen

Konsthall Tornedalen är visionen om en mötesplats för människor från hela världen. Med konsten vill vi ta Tornedalen både in och ut i världen, avdramatisera begrepp som centrum periferi, landsbygd och storstad. Konstens mångfald och rikedom av uttryck och berättelser ger nya infallsvinklar och får oss att stanna till, att begrunda händelser och skeenden i livet och världen. Konsthall Tornedalen är ett värdegrundsbaserat företag med respekt för alla människors lika rätt och alla människors behov av bekräftelse. Konsthall Tornedalen vill stärka identitet och gemenskap i ett samhälle och i en värld i konstant rörelse. 

Presskontakt

Gunhild Stensmyr

Presskontakt grundare/vd Konsthall Tornedalen +46 722 34 21 21

Carina Brorman

Presskontakt Styrelseledamot Konsthall Tornedalen AB +46 705 69 39 99

Relaterat material