Gå direkt till innehåll
Saloranta de Vylder, projektägare för The Digital Soul. Foto: Mats Bäcker
Saloranta de Vylder, projektägare för The Digital Soul. Foto: Mats Bäcker

Pressmeddelande -

12 miljoner kronor från Kulturbryggan till konstnärlig förnyelse och alternativa finansieringsmodeller

Kulturbryggan har i årets andra utlysning beviljat 12 109 000 kronor till 13 projekt. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 16 november 2021.

Under hösten var det första gången Kulturbryggan utlyste tre nya program: Konstnärlig förnyelse, Kreativ infrastruktur och Nya finansieringsmodeller.

Inom programmet Konstnärlig förnyelse beviljades åtta projekt finansiering, inom Kreativ infrastruktur fick två projekt medel och inom Nya finansieringsmodeller beviljades tre projekt finansiering.

Den autonoma plattformen The Digital Soul ska skapa nya inkomstkällor och ägandeskap inom scenkonsten

Illustration: Emma Hanquist


Projektet har beviljats 902 000 kronor inom programmet Nya finansieringsmodeller. Det är en decentraliserad autonom plattform som ägs och drivs av sina medlemmar, där ett ohackbart system säkrar medlemmarnas verk, insättningar och tillgångar. Varje konstverk ska representeras av en ‘digital själ’, som kopplas till ett statiskt och oföränderligt system genom datahantering och kodning.

Systemet kommer att generera intäkter genom avgifter, biljettförsäljning och sponsorer och samtidigt sänka administrationskostnader. Mecenater, publik och större företag kommer genom projektet att investera i och samäga ett community. Detta kommer att resultera i ett helt nytt sätt att generera inkomst och dela på ansvar inom hela området. Systemet kan även komma att locka nya intressenter inom tech- och kryptofinansbranschen.

Projektet Hyacinthe beviljades 1 200 000 kronor inom programmet Konstnärlig förnyelse. Det handlar om interaktiva filmupplevelser baserade på hjärnvågsteknologi i syfte att utforska hur sinnesstämningar påverkar verkligheten.

Samtliga beviljade projekt finns listade på Kulturbryggans hemsida.

Om Kulturbryggan
Kulturbryggan har i uppdrag från regeringen att främja konstnärlig förnyelse och privat finansiering inom kultursektorn.

Utlysningar 2022
Utlysningarna för 2022 öppnar 1 mars, respektive 1 september. Kulturbryggans kansli finns tillgängligt även mellan utlysningarna och vägleder sökande kring de krav som ställs.

Kontakt och information
För mer information om Kulturbryggan besök hemsidan: www.kulturbryggan.se 
För att att få reda på mer, vänligen kontakta vår kommunikatör Ragnhild Glimregn på kulturbryggan@konstnarsnamnden.se

Ämnen

Taggar


Kulturbryggan har i uppdrag från regeringen att främja konstnärlig förnyelse och privat finansiering inom kultursektorn. Vi finansierar projekt inom de tre olika programmen Konstnärlig förnyelse, Kreativ infrastruktur och Nya finansieringsmodeller. 


Relaterad media

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga konstområden. Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag, främjar internationellt konstnärligt utbyte samt analyserar och sprider kunskap om konstnärers ekonomiska och sociala villkor. Samverkan sker regionalt, nationellt och internationellt, med myndigheter och organisationer, såväl inom sektorn som tvärsektoriellt.

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Sverige