Pressmeddelande -

Vårt QlickPlanner partnernätverk växer

För att tillgodose verksamhetskraven med QlickPlanner i olika typer av organisationer samarbetar vi med flera kompetenta QlikView-partners. I dagsläget har vi tecknat avtal med fyra olika partners.

Det gör att vi kan förse marknaden med den bästa lösningen oberoende av bransch eller storlek på din organisation. Våra partners erbjuder försäljning och implementation av QlickPlanner.

Dessutom bidrar de med ett gediget verksamhetskunnande, och har erfarenhet av att ge strategisk rådgivning till ekonomifunktioner inom både privat och offentlig sektor.

Våra partners spelar en avgörande roll i framgången med QlickPlanner och erbjuder lokalt stöd.

Har du några frågor om vårt parnernätverk kontakta Partner Manager Anders Olsson, anders.olsson@konsultnet.se, Tel. +46 8 41 00 6913

Läs om våra partners här.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • qlikview
  • prognos
  • planering
  • budget
  • beslutsstöd
  • analys

Konsultnet är en IT-konsult med engagemang och hjärta. Verksamheten omfattar högkvalitativa lösningar kring företags Affärssystem (ERP), Business Intelligence (BI) och Customer Relationship Management (CRM). Som uppdragsgivare får du alltid leveransen i tid och till överenskommet pris. Du får ett lyckat projekt.

Kontakter

Bernt Olsson

Presskontakt Marknadschef Marknad +46 8 4100 69 01 Nyheter Kampanjer Press