Gå direkt till innehåll
Barnens matvanor oroar var tredje förälder

Pressmeddelande -

Barnens matvanor oroar var tredje förälder

Socker, onyttig mat, godis och tillsatser är ett ämnesområde som bekymrar var tredje svensk förälder (31 %). Det visar en undersökning som Konsumentföreningen Stockholm (KfS) låtit Novus genomföra. Samtidigt har den kraftiga ökningen av barn med övervikt man sett tidigare stannat av, åtminstone i vissa regioner.

– Den oro som föräldrar upplever kring sina barns intag av socker och onyttig mat kan kopplas till den massiva mat- och hälsotrend vi ser just nu. Samtidigt har den kraftiga ökning av barns vikt vi såg i slutet av 1900-talet hejdats. Det finns även regionala studier som visar att andelen barn med övervikt eller fetma har minskat. Kanske kan föräldrarnas uppmärksamhet kopplas samman med att utvecklingen av barns övervikt har stannat av, säger Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, KfS.

KfS har granskat studier som gjorts kring barns vikt i Sverige under perioden 2003-2016 och konstaterar att Sverige inte gjort någon rikstäckande uppföljning sedan 2008. De studier som gjorts är regionala.

– Det är olyckligt att svenska myndigheter inte har följt vare sig utvecklingen av vikt eller barns matvanor så att vi har aktuell data för hela riket. Vi förutsätter att den frågan prioriteras nu i den kommission som regeringen har tillsatt, Kommissionen för jämlik hälsa, säger Louise Ungerth. 

KfS rapport

KfS har granskat utvecklingen av barns vikt och matvanor. Resultatet finns att läsa i rapporten Barns vikt och matvanor 2003-2016. 

Seminarium: Ät och må bra, hur svårt kan det va’?

Idag 14 mars arrangerar KfS ett seminarium om barn hälsa Ät och må bra, hur svårt kan det va'? Välkommen till Aula Magna, Stockholms universitet, kl 16.00-20.00.

Enkätundersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KfS. Målgruppen är barnfamiljer med barn i hushållet under 18 år. Webbintervjuerna har genomförts under perioden 13 november – 1 december 2015 med en deltagarfrekvens på 60 procent. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer i Novus riksrepresentativa Sverigepanel. Resultatet finns som appendix i KfS rapport Barns vikt och matvanor 2003-2016.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår viktigaste uppgift är därför att göra Coop så bra som möjligt för våra 760 000 medlemmar. Nyckeln till dina medlemserbjudanden är Coop MedMera-kortet. Vår övertygelse är att vi tillsammans bidrar till ett mer hållbar samhälle.

KfS på Facebook

Vår kampanj Släng inte maten på Facebook

Besök vår kampanjsajt Släng inte maten

Följ oss på Twitter

Presskontakt

Johan Stenvall

Johan Stenvall

Presskontakt Kommunikatör 0768456257

Relaterat innehåll

Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår uppgift är bland annat att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Konsumentföreningen Stockholm
KfS, Box 3259
103 65 Stockholm
Sweden