Pressmeddelande -

Att försäkra tv:n kan löna sig

Tillsammans har myndigheterna genomfört tre undersökningar gällande produktförsäkringar i hemelektronikbranschen. Slutsatsen är att produktförsäkringar kan ge ett utökat skydd jämfört med hemförsäkring och garantier för vissa konsumenter. Däremot finns det brister när det gäller informationen till kunderna och i försäkringarnas överensstämmelse med marknadsföringslagen och försäkringsavtalslagen.

Efter våra synpunkter har försäkringsbolagen förbättrat den skriftliga förköpsinformationen till konsumenterna och tydliggjort uppsägningsvillkoren. Försäkringsbolagen har dessutom på eget initiativ infört en certifiering av butikernas personal.

Men även om marknaden överlag numera fungerar bättre finns det mer att önska när det kommer till informationen om ersättningsbestämmelser vid skada.

Undersökningen har begränsats till att endast omfatta platt-tv hos butikskedjorna Elgiganten, Expert Stormarknad, Onoff och Siba. De försäkringsbolag som ingått i granskningen är Solid Försäkringsaktiebolag och Moderna Försäkringar Sak.

Ämnen

  • Detaljhandel

Kategorier

  • produktförsäkringar
  • konsumentverket