Pressmeddelande -

Brett samarbete för säkrare fritidstjänster

Många olyckor inträffar i samband med fritidsaktiviteter såsom ridning och utförsåkning. De som erbjuder tjänster på sådana områden måste förebygga tillbud genom att analysera riskerna bättre. Det anser Konsumentverket, som på regeringens uppdrag tagit fram en långsiktig strategi för säkrare fritidstjänster. Allt fler arrangörer erbjuder äventyrs- och fritidsaktiviteter, men de uppfyller inte alltid grundläggande krav på säkerhet. För att förebygga olyckor behövs ett systematiskt säkerhetsarbete där riskanalyser och genomgång av tillbud, olyckor, utrustning och säkerhetsarrangemang etc följs av åtgärder. Konsumentverket har på regeringens uppdrag nu arbetat fram en strategi, där kommunerna får en särskilt viktig roll. Nyckelordet är samarbete mellan kommuner, myndigheter, länsstyrelser och branschorganisationer. Det första område som ska granskas på det här mer systematiska sättet är ridtjänster, föreslår Konsumentverket. - Eftersom ridning är en stor och växande verksamhet vill vi börja där. Trots att det finns bra säkerhetsanvisningar från Ridsportförbundet inträffar det tusentals ridolyckor med personskador varje år, säger Henrik Nordin, en av de sakkunniga som arbetat fram Konsumentverkets rapport till regeringen Kontaktpersoner Henrik Nordin, Konsumentverket tel 08-429 05 46

Ämnen

  • Politik

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.