Pressmeddelande -

Dyk säkert i sommar

För att göra sporten säkrare har Konsumentverket under en treårsperiod arbetat med ett projekt som syftar till att förebygga dykolyckor och förbättra säkerheten vid fritidsdykning. Bland annat genom bättre rutiner hos de som erbjuder dyktjänster och dykutbildningar.
Arbetet har skett i nära samarbete med branschen och har nu även resulterat i en branschöverenskommelse – den första på området. Branschöverenskommelsen är Konsumentverkets rekommendationer till dykföretag och dykklubbar och är en tolkning av produktsäkerhetslagens krav på säkra tjänster.  I bilagorna till branschöverenskommelsen framgår bland annat:

  • vilken säkerhetsinformation som ska lämnas till en kund i samband med dyktjänster
  • övervakningskrav av elever i samband med dykutbildning
  • vilka interna rutiner och program för egenkontroll som bör upprättas
  • ett förtydligande av tjänsteleverantörens ansvar vid dykutbildning och dykutfärder

Inför sommarens dyksäsong satsar nu Konsumentverket även på en informationskampanj riktad mot alla som funderar på att börja dyka. En färsk broschyr har tagits fram som innehåller tips och råd om vad man som nybörjare bör känna till.

– Att dyka är en stor upplevelse, men det är också förenat med vissa risker. Dyksport ska därför alltid utövas med respekt och försiktighet, säger Maria Lindstedt, ansvarig för Konsumentverkets dyksäkerhetsprojekt.

Ämnen

  • Vattensporter

Kategorier

  • sportdykning
  • konsumentverket