Pressmeddelande -

Dyrt skicka paket från Sverige till EU

Det är dyrt att skicka paket från Sverige till andra EU-länder. Svenska Posten tar avsevärt mer betalt än de flesta av sina europeiska motsvarigheter. Det visar en undersökning som Konsument Europa gjort i samarbete med tolv andra länder. Den 1 september lämnade Konsument Europa in paket på Posten för befordran till vart och ett av sina tolv systerkontor inom EU. Detsamma gjorde de andra deltagande konsumentkontoren runt om i Europa. Paketen vägde exakt lika mycket, 2,5 kilo, men kostnaden varierar kraftigt mellan länderna! Priset för befordran från Sverige är bland de högsta inom EU, 289 kronor till alla länder, utom till Finland, dit den svenska frakten kostar 248 kronor. Detta kan jämföras med priset från de billigaste länderna, Österrike, Frankrike och Holland, där kostnaden ligger under 168 kronor med flyg. I sex andra länder är priset mellan 202 och 238 kronor. Bara Irland och Finland har högre priser vid flygfrakt än Sverige, båda tar 309 kronor. Men i Finland, liksom i de flesta andra EU-länder går det att välja det betydligt billigare alternativet – vanlig post. Billigast här är Österrike med 129 kronor. Från Sverige skickas alla postpaket med flyg. - Att det är så dyrt att skicka paket från Sverige innebär bland annat stora fördyringar för konsumenter som vill utnyttja sin ångerrätt vid köp inom EU, säger Agneta Gillback, chef för Konsument Europa. Vilken tid tog det då för paketen att nå sina destinationer? De flesta paket från Sverige var framme redan inom 2-3 dagar. Längst tid, 13 dagar tog det till Barcelona samt till Wien och Lille, med sex dagar. Paket till Sverige nådde fram inom 2-8 dagar med flygfrakt. Med ordinarie post tog paketresan 3-17 dagar. Kontaktpersoner Fredrik Nordquist, tel 08 - 429 07 84

Ämnen

  • Politik

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.