Pressmeddelande -

Flygpassagerare förlorade mot Ryanair

I målet företräder Konsumentombudsmannen två makar som skulle resa med Ryanair från Bryssel till Stockholm i maj 2006. Strax före hemresan fick paret veta att deras flyg var inställt och att de kunde få plats på ett annat flyg först två dagar senare.

Paret fick tillbaka pengarna för sina biljetter, 322 kronor, men fick i övrigt ingen kompensation. De blev inte heller erbjudna mat och hotellrum. Paret kunde inte vänta på flyget två dagar senare utan betalade hemresan med taxi, tåg och hyrbil ur egen ficka. Den kostnaden har man krävt ersättning för, något som Ryanair konsekvent nekat till.

KO ansåg att Ryanairs beteende strider mot de bestämmelser som reglerar flygbolags ersättningsskyldighet vid förseningar och uteblivna flyg. Det är därför som KO valde att företräda paret i tingsrätten. Fallet ansågs också vara av stort intresse eftersom det saknas domstolsavgöranden på området.

KO:s uppfattning är att det inte ska spela någon roll om flyget är försenat eller om bolaget istället väljer att ställa in flyget.

Nyköpings tingsrätt dömde Ryanair att utbetala ersättning till paret enligt den EG-förordning som reglerar flygpassagerares rättigheter.

Domen överklagades till hovrätten som nu alltså går helt på Ryanairs linje – att EG-förordningen inte är tillämplig och att paret därmed inte har rätt till någon ersättning.

– Hovrättens dom innebär nu att det är olika regler för flygpassagerare som är strandsatta på grund av försenade eller inställda flyg, säger Gunnar Larsson, KO.

Ämnen

  • Resor

Kategorier

  • konsumentombudsmannen
  • ko
  • ryanair