Pressmeddelande -

Hovrätten stärker konsumenters rätt till information

När en konsument handlar på distans har han eller hon normalt rätt till 14 dagars ångerrätt. Konsumenten ska få information om ångerrätten både före och efter att avtal ingås med företaget. Om företaget inte lämnar informationen efter köpet förlängs konsumentens ångerrätt till ett år.

Konsumentverket har fått in många anmälningar gällande bristande information om ångerrätten. Anmälningarna handlar bland annat om olika typer av värderingstjänster på Internet och telefonförsäljning.

För att få ett tydligt besked om vad som gäller har Konsumentombudsmannen, KO, valt att biträda en konsument i en rättegång i Svea hovrätt. Konsumenten hade beställt en tjänst från Spärrlinjen AB. Efter cirka tre månader kontaktade konsumenten bolaget och ångrade sitt köp. Eftersom han inte hade fått korrekt information om sin ångerrätt hade han ett års ångerrätt. Han ångrade alltså köpet i tid.

Gothia Financial Group, som tagit över kravet från Spärrlinjen, menade att informationen hade varit tillräcklig och krävde in pengarna. Tingsrätten dömde till Gothias fördel men hovrätten går på KO:s linje och slår fast hur ett företag måste informera om ångerrätten.

Att, som Spärrlinjen, enbart informera om att det finns en ångerrätt och hänvisa till lagen räcker inte. Konsumenten ska få veta hur ångerrätten räknas, hur man ska göra för att använda ångerrätten och vad som gäller när man har ångrat sig.

– Hovrättens dom är klar och tydlig. Jag tror inte att något företag vill ha kunder som lämnar tillbaka varor efter ett år. Med rätt information riskerar de inte det, säger Agneta Broberg, ställföreträdande Konsumentombudsman.

Ämnen

  • Konsumentfrågor

Kategorier

  • ko
  • ångerrätt
  • spärrlinjen
  • gothia financial group