Pressmeddelande -

Huvudförhandlingar inställda i Ryanairmålet

Huvudförhandlingarna i målet mot Ryanair där Konsumentombudsmannen företräder ett svenskt par har ställts in. Ny huvudförhandling kommer att hållas den 4 februari 2009.

Huvudförhandlingarna påbörjades i dag vid Nyköpings tingsrätt, men fick ställas in på grund av tolksvårigheter.

Målet handlar om ett svenskt par som skulle resa med Ryanair från Bryssel till Stockholm i maj 2006. Strax före hemresan fick paret veta att deras flyg var inställt och att de kunde få plats på ett annat flyg först två dagar senare.

Paret fick tillbaka pengarna för sina biljetter, 322 kronor, men fick i övrigt ingen kompensation. De blev inte heller erbjudna mat och hotellrum. Paret kunde inte vänta på flyget två dagar senare utan betalade hemresan med taxi, tåg och hyrbil, ur egen ficka. Den kostnaden vill man nu ha ersättning för.

KO anser att Ryanairs beteende strider mot lagen och har därför bestämt sig för att företräda paret i tingsrätten. Fallet är också av stort intresse eftersom det saknas prejudikat på området.

Under 2006 och 2007 har Allmänna reklamationsnämnden vid 35 tillfällen gett konsumenter rätt i tvister mot Ryanair. De allra flesta av fallen rör den EG-förordning som ger resenärer rätt till kompensation och assistans vid inställda eller kraftigt försenade flyg. Endast i nio fall har Ryanair följt ARN:s rekommendationer.
Vid hela 22 tillfällen har man valt att inte följa ARN. Fallet som KO nu tar till domstol är ett av dem. I övriga ärenden är uppföljningen inte avslutad.

Konsumentombudsmannen fungerar som ett så kallat KO-biträde i det här fallet. Möjligheten att gå in som KO-biträde används i fall som kan vara prejudicerande eller i övrigt har ett stort allmänintresse.

Ämnen

  • Politik

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.