Pressmeddelande -

KO stoppar reklam för Prince

Konsumentombudsmannen förbjuder tobaksbolaget House of Prince att använda formuleringen "trust your taste" i sin marknadsföring. Om bolaget bryter mot förbudet hotar KO med ett vite på 400 000 kronor.

Marknadsdomstolen klargjorde hösten 2007 hur reklamskyltar för tobak ska vara utformade. KO vill säkerställa att alla aktörer följer riktlinjerna i domen och följer därför upp den.

Enligt tobakslagen får reklam för tobak varken vara "påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak". Enligt lagens förarbeten ska denna regel dessutom tolkas restriktivt. Exponeringen av varumärket måste vara neutral och återhållsam eftersom budskapet når alla konsumenter, även de som inte har tänkt köpa tobak.

Texten "trust your taste" är enligt KO ett värdeomdöme vilket knappast ger någon saklig information om varan. Snarare syftar den till att väcka uppmärksamhet och uppmanar därmed till bruk av tobak.

KO anser att Princereklamen går över gränsen för vad tobakslagen tillåter och att marknadsföringen därför är otillbörlig enligt marknadsföringslagen. House of Prince lovade i början av mars att upphöra med reklamen, men då KO drygt en månad senare kunde konstatera att den fortfarande användes beslutade KO att formellt förbjuda den.

KO har därför utfärdat ett så kallat förbudsföreläggande som är förenat med ett vite på 400 000 kronor.

Ämnen

  • Politik