Pressmeddelande -

KO tar skuldsättningen av barn till domstol

Konsumentverket har arbetat med problematiken kring skuldsättning av barn i flera års tid. Arbetet har skett i nära samarbete med andra myndigheter och organisationer och har varit framgångsrikt. Det har bland annat lett till flera lagändringar. Sedan 1 januari 2009 får inte barn sättas i skuld av företag. Och från 1 juni i år ändras även lagen för offentliga skulder som rör läkar- och tandläkarvård. Lagstiftningen kommer att vara mycket tydlig - barn ska inte kunna skuldsättas.

Men lagändringarna gäller inte retroaktivt. Barn som skuldsattes före 2009 fortsätter att få krav från företag och inkassobolag. Ett av inkassobolagen är Alektum Finans som i det aktuella fallet kräver en flicka på pengar för skolfoton som togs 2002, då hon var 11 år. I dag är flickan myndig och Alektum vill nu att hon ska betala den gamla skulden plus ränta och avgifter.

KO menar dock att även den tidigare lagen förhindrade föräldrar att skuldsätta sina barn och anser därför att flickan inte är betalningsskyldig.

– Det  finns många barn i samma situation som den här flickan. Därför är frågan principiellt mycket viktig. Det är inte rätt att ungdomar på sin 18-årsdag får krav från inkassobolag för gamla skulder som deras föräldrar inte har betalat. Skulderna kan leda till betalningsanmärkningar som gör det svårt att få egen bostad, telefonabonnemang och annat man behöver för att börja sitt vuxna liv, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman.

Därför har KO valt att företräda flickan som ett så kallat KO-biträde. Genom att driva frågan i domstol är det KO:s avsikt att få fram en dom som blir vägledande för liknande fall.

Ämnen

  • Barn, ungdom

Kategorier

  • ko
  • barn
  • skuldsättning

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.