Pressmeddelande -

KO vann viktigt mål mot Telia

Företag får inte höja priset eller på andra sätt ändra avtalsvillkor under pågående bindningstid, utan giltiga skäl. Det visar ett viktigt avgörande i Marknadsdomstolen idag. Telia Internet Services hade i sina standardavtal om bredband förbehållit sig rätten att ändra villkor och höja priset för tjänsten under bindningstiden, vilket också snart skedde. Det var under 2001 och 2002 som Telia Internet Services erbjöd gruppanslutning till bredband. Den som anslöt sig blev bunden av avtalet i tolv månader. I avtalet hade Telia skrivit in att företaget både hade rätt att ändra villkoren under perioden och tjänstens omfattning, om bara abonnenterna meddelades tre månader i förväg. Relativt snart höjdes månadsavgiften från 200 till 275 kronor med stöd av villkoret. KO ansåg detta strida mot den grundläggande principen att avtalade villkor och priser ska hållas, och tog saken till domstol. Marknadsdomstolen går helt på KO:s linje i sin dom idag. Den blir nu vägledande för alla företag, även i andra branscher. - Domen slår fast den viktiga principen att avtal skall hållas. Många företag har höjt priset under bindningstiden och domen ger oss nu ökade möjligheter att komma tillrätta med de här problemen på marknaden, säger Catharina Jonson, byråchef hos KO, Konsumentombudsmannen. Domen finns på på Marknadsdomstolens webbplats, www.marknadsdomstolen.se, under rubriken "Avgöranden". Kontaktpersoner Catharina Jonson tel 08-429 07 31 och Jenny Jensen tel 08- 429 05 83

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor