Pressmeddelande -

Konsumentverket press: Svårare ställa krav på kreditreklam efter dom

Eurocards reklam för att handla på kredit uppmanade till impulsköp, ansåg Konsumentombudsmannen och tog saken till Marknadsdomstolen. Men KO förlorade målet. Domstolen har en mildare syn på god kreditgivningssed, konstaterar Konsumentombudsmannen. Läs hela artikeln: http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/pressmeddelande.asp?lngArticleId=4773&lngCategoryId=509

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.