Pressmeddelande -

Landsbygdsbutiker räddas med ny typ av stöd

Kompetensutveckling och investeringsstöd kan rädda många landsbygdsbutiker. Men sämre inköpspriser, leveransvillkor och ökad konkurrens slår hårt mot servicen på landet. Trenden kan dock brytas om alla inblandade aktörer lokalt, regionalt och nationellt inser allvaret och satsar. Det visar Konsumentverkets uppföljning av de senaste årens insatser. Det är butiker som har stor betydelse för varuförsörjningen i sin bygd som fått del av de senaste årens särskilda insatser i form av kompetensutveckling och investeringsstöd. Av dem som fått stödet har de flesta butiker klarat livhanken, färre än var tionde har lagts ner. Bland dem som inte fått något stöd har det gått sämre - var tredje affär har försvunnit. Ett engagemang från kommunens sida är viktigt för överlevnaden. Att kommersiell och offentlig service kan samordnas i butiken är också viktigt. Får affären vara ombud för Apoteket, Posten, Svenska Spel och/eller Systembolaget ökar chanserna att överleva. Konsumentverkets undersökning visar att vart fjärde äldrehushåll på landsbygden är beroende av sin butik därför att de saknar bil. Konsumenterna anser att butikens sortiment, kvalitet och tjänster är viktigare än priserna, enligt undersökningen. För många hushåll är tidsvinsten betydelsefull. Konsumentverket anser att resultaten inger hopp. - Vi ser att butikerna blir mer livskraftiga när handlarna får kompetensutveckling och ökad kunskap om hushållens behov. Butiken som samlingsplats för bred service är en annan nyckelfråga. När många aktörer tar ansvar får det effekt. Fortsatt stöd i olika former är dock nödvändigt för att hejda butiksdöden på landet, säger Karin Lindell, Konsumentverkets generaldirektör. Fakta: Totalt har 186 miljoner gått till särskilda insatser för kommersiell service på landsbygden under fyra år. Det är mindre än 2 procent av statens regionala utvecklingsstöd. De 186 miljonerna har gått till fyra olika typer av stöd: Kompetensåtgärder, investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändning. Varje år har 200 till 300 butiker fått stöd. 365 butiker har fått kompetensstöd. Konsumentverkets rapport till regeringen finns som länk nedan. Kontaktpersoner Maria Gustafsson, enhetschef och utredare, tel 08-429 05 24 och Pär Lindberg tel 08-429 06 40 Läs mer Redovisning insatser (PDF-fil) http://www.konsumentverket.se/Documents/service/2006/redovisning_insatser_2006_4.pdf

Ämnen

  • Företagande