Pressmeddelande -

Ring aldrig upp okända utlandsnummer

Den senaste tiden har många konsumenter blivit uppringda av bluffnummer från utlandet. Endast någon signal går fram och flera har blivit nyfikna och ringt tillbaka. Samtalstaxan är ofta mycket hög och konsumenten får en dyr räkning. Kommunikationsmyndigheten PTS, Konsumentverket samt Konsumenternas tele- och Internetbyrå vill nu varna allmänheten.

Allt fler konsumenter vänder sig till våra organisationer för att de har råkat ut för problemet. Det drabbar främst mobilabonnenter som rings upp av ett utlands- eller satellitnummer. Men redan efter att någon enstaka ringsignal gått fram bryts samtalet innan du hinner svara. Många blir då nyfikna på det missade samtalet och ringer upp numret.

Minutkostnaden för att ringa upp dessa nummer kan vara mycket hög. Vi vill nu varna alla telekonsumenter för att ringa upp okända utlandsnummer och därmed undvika höga samtalskostnader.

Du är normalt sett betalningsansvarig för samtal som rings från ditt telefonabonnemang. Det gäller även om du ringt tillbaka på nummer av denna typ.

- Vi vill uppmärksamma alla på problemet. Att inte ringa tillbaka till okända utlandsnummer är det bästa rådet vi kan ge till konsumenterna, säger Mattias Grafström, VD på Konsumenternas tele- och Internetbyrå.

Ett utlandsnummer känns vanligen igen genom att det börjar antingen med ett plustecken eller siffrorna 00 i din display eller nummerpresentatör. Nummer via satellittelefoni kan dock visas även utan att ett plustecken eller siffrorna 00 är synliga. Ett satellitsamtal kan exempelvis inledas med enbart siffrorna 88.

Då de nummer som används inte är svenska och inte tillhör de svenska operatörerna finns det inget enkelt sätt att stoppa dessa uppringningar.

Du kan höra med din operatör om vilka eventuella spärrmöjligheter för utlandssamtal som finns.

Det förekommer även att abonnenter blir uppringda av någon som meddelar att de vunnit någon form av pris och att de genom en knapptryckning ska säkerställa vinsten. Även i dessa fall ska man låta bli att följa instruktionen och istället lägga på luren.


Kontaktpersoner

Ola Svensson, jurist, Konsumentverket, tel 054-19 40 75, Mattias Grafström, VD, Konsumenternas tele- och Internetbyrå, tel 070-713 48 50, Andreas Evestedt, informationsansvarig, KTIB, tel 070-713 48 59, Olof Bjurö, enhetschef för Konsumentavdelningen, Kommunikationsmyndigheten PTS, tel 0708-11 40 05

Ämnen

  • Politik

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.