Pressmeddelande -

Samhället skuldsätter barn

80 000 svenska barn är skuldsatta, visar en kartläggning från Datainspektionen. Oroväckande, anser Konsumentverket som dessutom vänder sig mot att kommuner och landsting står för hälften av skulderna.

Skulderna har uppkommit efter att barn köpt saker som prenumerationer, postordervaror, bredband och telefoni. Men enligt Datainspektionen står kommuner och landsting för hälften av skulderna - skulder som har uppkommit på grund av att vissa kommuner och landsting debiterar minderåriga för vårdavgifter för uteblivna besök hos tand- och sjukvården.

Från början rör det sig inte om så stora belopp, men med ränta och inkassoavgifter blir det en ovälkommen överraskning på18-årsdagen. Då blir man betalningsskyldig och riskerar att få betalningsanmärkning om man saknar inkomst eller andra medel.

Konsumentverket tog våren 2007 initiativ till en arbetsgrupp för att förhindra att barn och ungdomar skuldsätts samt även att få bort redan uppkomna skulder genom att föräldrarna tar över skulderna. Förutom Konsumentverket deltar även Kronofogden, Datainspektionen, Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, branschorganisationen Svensk inkasso samt Barnombudsmannen.

Arbetsgruppen kontaktade för ett år sedan intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att försöka hitta en lösning på problemet. Men i dag har fortfarande inget hänt.

- Konsumentverket, liksom övriga deltagare i arbetsgruppen, är av uppfattningen att kostnader för tand- och sjukvård borde falla under den vårdplikt som vårdnadshavaren har enligt föräldrabalken. Det är inte rimligt att barn skuldsätts för den här typen av kostnader, säger Konsumentverkets generaldirektör, Gunnar Larsson. Vi hoppas att SKL tar frågan på allvar när vi nu ser omfattningen på problemet. Positivt är dock att även SKL numera deltar i arbetsgruppen.

Länk till Datainspektionens pressmeddelande och rapport


Kontaktpersoner

Margareta Lindberg, tel 054-19 40 62, Karin Hällsten, tel 076-110 40 57

Ämnen

  • Politik

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.

Relaterat innehåll