Pressmeddelande -

Sista stoppet för skolturné: 4 000 elever informerades om privatekonomi

I morgon, den 26 november, avslutas den landsomfattande skolturnén "Koll på Cashen" i Svalöv. Då har totalt 24 skolor besökts och 4 000 elever och 750 lärare har fått viktig information om privatekonomi.
Koll på cashen är en gemensam satsning från Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden. Syftet har varit att höja intresset för privatekonomiska frågor i landets gymnasieskolor och öka ungdomars kunskap om vikten av att planera sin ekonomi.

- Mottagandet från både lärare och elever har varit fantastiskt. Under resans gång har vi fått nya insikter och intryck som gör att vi inte tvekar att gå vidare med det förebyggande arbetet på ekonomiområdet, säger Niklas Eklöf, projektledare vid Konsumentverket.

Bristande kunskaper om grundläggande privatekonomi, det ökade konsumtionstrycket och nya tekniska möjligheter att ta snabba ekonomiska beslut visar tydligt att det finns ett behov av undervisning i vardagsekonomiska frågor för alla elever på gymnasienivå.

I väntan på nästa avsnitt av Koll på cashen är förhoppningen att lärare och alla andra som arbetar med ekonomi mot ungdomar fortsätter besöka kampanjsajten www.kollpacashen och använder undervisningsmaterialet som finns där.

Mer information om turnén och ett presskit hittar du på: www.kollpacashen


Kontaktpersoner

Niklas Eklöf, projektledare Konsumentverket, tel 054-19 41 03, Therese Wieselqvist, Finansinspektionen, tel 08-787 83 42, mobil, 076-127 59 24, Malin Lindquist Skogar,
Konsumentverket, tel 054-19 41 04, Ann Christine Svahn, tel 010-573 41 11,
mobil, 070-687 99 14

Ämnen

  • Politik

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.