Pressmeddelande -

Skador av studsmattor har ökat med 1 000 procent

Mellan 2001 och 2004 ökade studsmatteolyckorna med tusen procent. Det är framförallt barnen som råkar illa ut. För att minska skaderisken har Konsumentverket ställt samman en checklista för säkrare hoppning. De senaste åren har olyckorna ökat i takt med att allt fler hushåll köper studsmattor. Mellan 2001 och 2004 ökade olyckorna från cirka 200 till 2 100. Antalet olyckor behöver inte vara alarmerande eftersom användningen sannolikt ökat lika mycket. Barn mellan 5 och 14 är den grupp som råkar mest illa ut på studsmattan. Den vanligaste skadan hos dem som kommer till akutmottagningen är stukade fötter, näst vanligast är frakturer på underarmarna. Konsumentverket avråder inte från att hoppa på studsmattorna, men man bör göra det på ett säkert sätt. Många av skadorna sker till exempel när man hoppar av eller ramlar av mattan, samt när flera personer hoppar samtidigt. Här är några tips för säkert hoppande: Köp en studsmatta med ett stabilt och väl vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen ordentligt. Ställ studsmattan på plan mark. Se till att den står stadigt. Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till träd, byggnader och andra fasta föremål. Kliv alltid lugnt av mattan. Många skador sker när man hoppar av mattan. Skaffa gärna ett säkerhetsnät. Då får du en nätvägg runt mattan som hindrar att du ramlar av. Om du inte har säkerhetsnät bör studsmattan omges av ett mjukt underlag, till exempel sand eller gräs. Se till att det inte finns stenar, möbler eller andra föremål runt mattan som man kan skada sig på om man faller av. Hoppa inte fler än två personer samtidigt så att ni kan ha ögonkontakt. Många skador beror på att man slår ihop under hoppandet. Som vuxen gäller det att hoppa försiktigt om ett barn är på studsmattan samtidigt. Tänk på att barn inte har fullt utvecklat balanssinne förrän i skolåldern. Därför bör små barn inte hoppa flera samtidigt på mattan. Små barn bör inte hoppa utan övervakning. Hoppa inte när det är blött eftersom studsmattan blir hal. Hoppa inte om du är alkoholpåverkad. Försök dig inte på volter och tricks om du inte vet hur de ska utföras. Landar du på huvudet eller nacken kan du skada dig riktigt illa. OBS! Konsumentverket har ingen lokal eller regional statistik på antalet olyckor. Kontaktpersoner Henrik Nordin, utredare, tel: 08-429 05 46 och Jan Sjögren, chef för enheten säkerhet, 08-429 0 573 Konsumentverket/KOUtskrivet: 23 Maj 2006

Ämnen

  • Politik