Pressmeddelande -

Skuldsaneringslagen ett nålsöga: Långt fler skuldsatta behöver hjälp

Tillströmningen ökar till landets budget- och skuldrådgivare, men många kommer alldeles för sent med sina problem. Med den nya skuldsaneringslagen får kommunerna ett utpekat ansvar att fånga upp och bistå människor med betalningssvårigheter. Men den yrkesgrupp som ska hjälpa till är fortfarande relativt okänd. Utlåningen till privatpersoner ökar, samtidigt som marknadsföringen för snabba lån utan säkerhet blir alltmer påträngande. Många skuldsatta frestas ta nya krediter för att komma ur sina betalningssvårigheter. - Vi vill höja ett varnande finger för erbjudanden om snabba lån. Särskilt om den nya krediten tas för att lösa ett trängt ekonomiskt läge. Är man på väg in i skuldfällan bör man söka upp kommunens budget- och skuldrådgivare. Många kommer till oss alldeles för sent, säger Karin Hällsten, ordförande i Budget- och skuldrådgivarnas förening. Den myt som yrkesföreningen helst vill avliva är att de som fastnat i skuldfällan är människor som bekymmerslöst lever över sina tillgångar. Typfallet är istället en låginkomsttagare eller företagare - kvinna eller man - som drabbats av något oförutsett i livet, arbetslöshet, skilsmässa, dödsfall eller det egna företagets konkurs. Gemensamt har de ofta en envis och långvarig kamp för att komma ur betalningssvårigheterna samt - inte sällan - en vardag under existensminimum. Och de tycks bli allt fler. - När kommunerna nu får ett ökat ansvar hoppas vi att budget- och skuldrådgivarna möter människor redan innan skuldfällan slår igen. Även "evighetsgäldenärerna" - de som länge dras med problemen i tysthet - bör fångas upp. Det krävs dock att rådgivningen blir av likvärdig kvalitet i hela landet, säger Karin Lindell, Konsumentverkets generaldirektör. I veckan träffas den relativt okända yrkesgruppen i Göteborg för att diskutera erfarenheter och rusta sig för det utökade ansvaret. Den nya skuldsaneringslagen ska tas i riksdagen före sommaren och träder i kraft vid årsskiftet. Cirka 550 000 personer hade betalningsanmärkningar 2005, med tolv anmärkningar i genomsnitt. Cirka 15 000 personer fick hjälp och stöd av budget- och skuldrådgivare i sina kommuner. 2 285 personer fick skuldsanering via kronofogde eller tingsrätt, med stöd av skuldsaneringslagen. Kontaktpersoner Karin Hällsten, ordförande Budget- och Skuldrådgivarnas förening tel. 070-52 96 116 och Anders Gunnarsson, Konsumentverket, tel. 08-429 06 11.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.