Pressmeddelande -

Slarv med levande ljus - en brandfälla

Alla levande ljus som säljs i handeln ska vara försedda med varningsinformation. Men enligt en marknadskontroll som Konsumentverket gjort slarvar många tillverkare med detta. Nu varnar Räddningsverket för att alltför tätt placerade ljus kan leda till svårsläckta bränder.
Bortglömda eller felaktigt placerade levande ljus kräver varje år flera människors liv. Bara i fjol miste tre personer livet i den här typen av bränder.

Räddningsverket varnar nu för att nya trender kan orsaka ännu fler olycksfall.

- Trenden med att placera flera värmeljus på en bricka eller fat kan leda till att lågorna blir till en enda stor låga om ljusen står för tätt. Och den lågan går inte att blåsa ut, säger Björn Albinson, brandingenjör vid Räddningsverket.

Enligt en standard som antogs i våras ska alla levande ljus som säljs i handeln ha en varningsinformation. Bland annat måste minsta säkerhetsavstånd mellan ljusen anges tydligt. Men en marknadskontroll som Konsumentverket genomfört visar att det är långtifrån alla tillverkare som följer detta.

- Av 44 ljus hade 10 inte någon form av varningsinformation. Av de 34 som hade information var det bara två som uppfyllde standardens krav helt. Sju ljus hade säkerhetsinformation som i praktiken var oläslig. Vissa varningar var man tvungen att använda förstoringsglas för att kunna läsa, säger Kerstin Csiffaryvid Konsumentverket.

Konsumentverket kommer nu att skriva till de tillverkare som brustit i märkningen och uppmana dem att följa standarden.

Länk till tidigare pressmeddelande där märkningen presenteras närmare.Kontaktpersoner

Kerstin Csiffary, Konsumentverket, tel 054-19 40 72, Björn Albinson, Räddningsverket, tel 054-13 52 98

Ämnen

  • Politik

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.