Pressmeddelande -

Vad betyder hushållens ekologiska inköp för miljön? - "Ekologiska kvitton" ska ge tydligare svar

När man sträcker sig efter den ekologiska mjölken i butiken är det ett gott val, men hur stort blir resultatet för miljön? Förra årets konsumtion av KRAV-märkt mjölk gjorde att åkrarna slapp ta emot totalt 33 000 kilo kemiska bekämpningsmedel. Ett gott resultat för mark och vatten, insekter, fåglar och djur. Konsumentverket har låtit sammanställa fler fakta. För att se vad vi konsumenter tillsammans åstadkommer när vi väljer ekologiska produkter behöver vi få veta effekterna i natur och miljö. Det skapar medvetenhet och motiverar oss ytterligare att välja ekologiska produkter. Utvärderingar bland konsumenter visar att de vill se handfasta resultat i begripliga termer. Ett slags "kvitton", som sätter siffror på minskad miljöpåverkan. För att bidra med detta har myndigheter och handel drivit projektet "Ekologiska kvitton" inom ramen för dialogprojektet "Framtida handel". Det är våra samlade resultat som räknas, och på Konsumentverkets webbplats, www.ekomat.konsumentverket.se, kan man nu se vad en grupp familjer - tänk svenska fotbollslandslaget med fruar och barn - faktiskt kan åstadkomma för miljön om de under ett år väljer de ekologiska alternativen av några varor: bananer, spannmål, mjölk och potatis. ICA och KRAV redovisar nu nyttan av den ekologiska konsumtionen i sina årsredovisningar. ICA gör det utifrån den egna försäljningen - och Coop Sverige informerar sedan tidigare på liknande sätt i sin årliga miljörapport. Projektet Framtida handel: Det är regeringen som tagit initiativ till dialogprojektet "Framtida handel" för att uppnå en hållbar handel med dagligvaror i Sverige. I projektet ingår handel, livsmedelsindustrier, transportföretag och myndigheter. Ett åtagande är att synliggöra miljöpåverkan. I delprojektet ekologiska kvitton deltar Coop, ICA, Arla, Skånemejerier samt Jordbruksdepartementet, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna och KRAV. Kontaktpersoner Emelie Hansson, Konsumentverket, 08 - 429 06 18 Peter Bergkvist, Kemikalieinspektionen, 08 - 519 41 100 Monika Pearson, Livsmedelsverket, 018 - 17 55 00 Anita Lundström, Sekretariatet för Framtida handel c/o Naturvårdsverket, 08 - 698 10 00 Mikael Robertsson, Coop, 08 - 743 10 00 Kerstin Lindvall, ICA, 08 - 561 502 90 Solweig Wall Ellström, KRAV, 018 - 10 13 20

Ämnen

  • Miljö, energi

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.