Pressmeddelande -

Samling för ett friskare Sverige: MOTION OCH FRISKVÅRD FÖR ALLA VIKTIGT I KRISTIDER

Korpen Svenska Motionsförbundet är initiativtagare till kampanjen "Hälsa för miljoner" vars mål är ytterligare en miljon fysiskt aktiva individer i samhället fram till år 2012.
Antalet fysiskt aktiva har ökat sedan 1997. I kristtider är tillgängligheten till motion och friskvård för alla ännu viktigare.

‑ I kristider krävs samling kring gemensamma värden som frihet, jämlikhet i hälsa, utthållig tillväxt, stöd till snabb social, ekonomisk och medicinsk rehabilitering samt förebyggande och främjande åtgärder för att både bevara och förnya, säger Bo Andersson, generalsekreterare i Korpen. Fysisk aktivitet är viktigt både för den enskilde individen och för samhället och folkhälsan i stort. Därför satsar vi nu stort på kampanjen "Hälsa för miljoner".

Korpen arbetar för jämlikhet i hälsa
Den 7 november samlar Korpen 1 000 skolelever, 250 gymnastik- och aerobicsledare, 300 Korpen-aktiva från olika arbetsplatser som samarbetar med Korpen, samt 60 ungdomsledare för den officiella starten av kampanjen "Hälsa för miljoner" som pågår till och med 2012.

Syftet med kampanjen är att öka antalet fysiskt aktiva med en miljon invidiver fram till 2012. Korpen är tillsammans med flera partners redo för att bevara och förnya inom hälsofrämjande arbete, motion och friskvård. I kristider är denna satsning ännu viktigare för att bevara jämlikheten i hälsa. Korpen bidrar genom att samla till aktiviteter, företagsamhet och kompetensutveckling inom motion och friskvård.

Att vara fysiskt aktiv innebär många olika saker: Aktiva fritidssysslor; hälsofrämjande fysisk aktivitet; individuell motions-, tränings- och livsstilskompetens; idrott; friluftssysselsättning; träning inför och under arbete; aktiv rehabilitering med mera. Statens folkhälsoinstitut definierar fysisk aktivitet som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Svenska myndigheter rekommenderar alla individer att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter varje dag.

Startskottet går på fredag den 7 november
Nu på fredag går startskottet för kampanjen "En miljon fler aktiva - Hälsa för miljoner" på Allt för Hälsan mässan (Stockholmsmässan). Korpen bjuder på ett inspirerande program med humor och lite allvar tillsammans med folkhälsominister Maria Larsson, hälrsorevisor Stefan Lundström, komikern Måns Möller och forskaren Dan Hasson mellan kl 10.00 - 14.30.
För fullständigt program, besök www.korpen.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Andersson, generalsekreterare
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Mobil: 0702-21 79 28
E-post: Bo.Andersson@korpen.se

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är är indelat i två områden, idrott och hälsa. Korpen Idrott riktar sig mot både företag och enskilda personer med motion och idrott på olika nivåer. Korpen Hälsa syftar till en bättre hälsa och fungerar som en resurs i det långsiktiga hälsoarbetet på arbetsplatsen och som partner och genomförare i olika folkhälsoprojekt.
Korpen är ett av de större förbunden inom Riksidrottsförbundet, där har vi varit medlemmar sedan 1976. Vi har över 170 000 medlemmar och hundratusentals aktiva - personer som på något sätt deltar i en aktivitet arrangerad av Korpen.
Korpen består i grund och botten av de lokala korpförbunden och korpföreningarna, där medlemmarna själva bestämmer över sin lokala verksamhet. Korpföreningarna stöds av Specialdistriktsförbunden (SDF), som utöver sin stödjande roll mot föreningarna har ett samordningsansvar inom sina respektive distrikt. Dessa tillsammans utgör själva förbundet - Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Vicke Harris, Taste PR AB
OBS! Ny adress från 2 juni:
Kommendörsgatan 30, nb
114 48 STOCKHOLM
Tfn: 08-551 114 40 / Dir: 08-551 114 42
Fax: 08-551 114 45
Mobil: 0707-411 122
E-post: Vicke.Harris@TastePR.sewww.tastepr.se

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Korpen är ett av Sveriges största idrottsförbund och en del av den samlade idrottsrörelsen. Vi erbjuder lagidrott, gruppträning och individuella idrotter. Vi gör det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans! 

Kontakter

Magnus Dahlberg

Presskontakt Pressansvarig och kommunikatör

Camilla Waltin

Presskontakt Kommunikatör Pressansvarig 08-6996427