Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Med anledning av IARC:s rapport om kött och hälsa: Livsmedelsverkets kostråd gäller

Kött- och charkföretagen, som organiserar merparten av den svenska kött- och charkbranschen, stödjer sig fullt ut på Livsmedelsverkets kostråd om en balanserad och hälsosam kost. Livsmedelsverket fastställde så sent som 2014 att man tryggt ska kunna äta upp till 500 gram tillagade kött- och charkprodukter per vecka. I kött finns viktiga näringsämnen såsom järn, zink, selen och vitamin B12, som för vissa målgrupper är svåra att tillgodogöra i tillräcklig mängd utan att äta kött. IARC:s rapport innebär inte att det vetenskapliga underlaget förändrats.

- Rapporten baseras på den forskning som myndigheterna redan har tillgång till och bygger sina rekommendationer på. Vi lutar oss tryggt mot Livsmedelsverkets kostråd om en balanserad och hälsosam kost där kött och charkuterier ingår, säger Magnus Därth, VD Kött- och charkföretagen.

- I Sverige jobbar branschen kontinuerligt med att se över tillverkningsprocesserna, t.ex. är 80 procent av de rökta svenska charkprodukterna rökta med renad rök, fortsätter Magnus Därth.

WHO:s forskningsorgan IARC meddelar idag hur man klassificerat processat kött och rött kött. IARC:s klassificering innebär ingen ny forskning på området. De nordiska länderna har nyligen gjort en översyn av sina näringsrekommendationer, baserade på samma forskning som IARC har tillgång till, liksom många andra länder i Europa. Livsmedelsverkets kostråd gäller.

Det är viktigt att slå fast att IARC inte hanterar praktiska risker och inte ger några rekommendationer. Det är varje lands ansvariga myndighets uppgift att utarbeta råd och riktlinjer, i Sverige är det Livsmedelsverket. Svenska konsumenter kan känna sig trygga med Livsmedelsverkets kostråd.

Presskontakt:

Magnus Därth
VD Kött- och charkföretagen
08-762 65 33
www.kcf.se

Ämnen

Taggar


Kött och Charkföretagen, KCF, är branschorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning och charktillverkning. Medlemmarna i KCF är: Köttbranschens Riksförbund (består av ca 100 företag), HK Scan Sweden AB, Atria Scandinavia AB, Gunnar Dafgård AB, KLS Ugglarps AB, HFG Sverige AB, Nyhléns & Hugosons Chark AB, Norvida AB och Dalsjöfors Kött AB.

KCF representerar företag som sammanlagt omsätter drygt 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Presskontakt

Magnus Därth

Magnus Därth

Presskontakt Verkställande Direktör (VD) 08- 762 65 33

Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige.

Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både
konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken.

Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Kött och Charkföretagen
Storgatan 19
114 51 Stockholm