Gå direkt till innehåll
​Nytt Branschråd för Kött och Chark bildat

Pressmeddelande -

​Nytt Branschråd för Kött och Chark bildat

Ett nytt Nationellt branschråd för Kött och Chark har nu formellt bildats hos Arbetsförmedlingen. Branschråd är en etablerad form av samverkan hos Arbetsförmedlingen och syftet är att vara en plattform för bred diskussion om matchning och utbildning av arbetslösa in i kött- och charkindustrin. Arbetet kommer att fokusera på yrkesgrupperna slaktare och styckare.

Branschrådet har skapats av Arbetsförmedlingen och Kött och Charkföretagen gemensamt och kompletteras med en rad organisationer som bidrar i arbetet, men också direkt med företag såsom HKScan, KLS Ugglarps/Dalsjöfors, HFG Sverige och Skövde slakteri. I Branschrådet ingår även representanter för Livsmedelsarbetarförbundet.

– På kort tid har vi fått till en helt ny plattform för att hantera en del av vår kompetensförsörjning. Det har varit väldigt positiva diskussioner och alla bidrar på ett konstruktivt sätt till att möta utmaningen att hitta fler framtida medarbetare och hur de ska utbildas, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Branschrådet kommer att öka trycket i olika satsningar och tidigt säkra att insatserna har rätt fokus och ett brett mandat i branschen. Att gemensamt lyfta och informera om branschens olika yrken externt kommer också att vara en del i arbetet.

– Branschråd är ett effektivt sätt att samverka på arbetsmarknaden. Skapa arenor för att koppla samman efterfrågan med tillgång på arbetskraft för att kunna samordna och genomföra de insatser som krävs, för att lyckas med matchningen nu och i framtiden är oerhört viktigt. Detta gäller även om Arbetsförmedlingens uppdrag kan komma att förändras i grunden och vi får en annan roll, säger Niklas Pettersson, Arbetsförmedlingen, ordförande i Branschrådet.

Ämnen

Taggar


Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för svenska företag med verksamhet inom slakt, styckning, charkuteri- och färdigmatstillverkning. Medlemmarna i KCF utgörs av såväl stora som små företag, företag som hanterar svensk såväl som importerad råvara och företag som tillverkar ekologiska produkter såväl som konventionella. Exempel på företag som är medlemmar är HK Scan Sweden AB, KLS Ugglarps AB, Atria Scandinavia AB, men också mindre företag över hela landet som exv. Karlgrens Slakteri i Gällivare, Andersson/Tillman i Uppsala och Ello i Lammhult.

KCF representerar 88 tillverkande företag som sammanlagt omsätter drygt 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Presskontakt

Magnus Därth

Magnus Därth

Presskontakt Verkställande Direktör (VD) 08- 762 65 33

Relaterat material

Kött och Charkföretagen

Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige.

Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både
konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 88 stycken.

Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter drygt 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn.

Kött och Charkföretagen
Storgatan 19
114 51 Stockholm