Pressmeddelande -

Ökade råvarukostnader stor utmaning för företagen

Under april månad har priserna på griskött stigit hastigt. Inom EU har priserna stigit med 17 % under april månad jämfört med samma månad 2018. En liknande utveckling har skett även i andra delar av världen, tydligast i både USA och Kanada. Griskött är den viktigaste råvaran för den svenska charkuteriindustrin och motsvarar minst 50 % av tillverkningskostnaden, för vissa produkter ännu mer.

Orsaken till prisutvecklingen är en starkt ökad efterfrågan på griskött i Kina. Anledningen till den ökade efterfrågan är minskningar av den kinesiska grisköttsproduktionen till följd av utbrott av afrikansk svinpest (ASF), vilket nu leder till att landet måste importera mer. Situationen förväntas bestå under flera år.

– Det är naturligt att mer griskött globalt nu exporteras till Kina. Men de snabba och stora kostnadsökningarna innebär samtidigt en stor utmaning för alla företag i Sverige som förädlar griskött, till exempel korv och skinka, eftersom produktionskostnaderna stigit så snabbt. Det är viktigt att hela livsmedelskedjan nu förstår den snabbt förändrade situationen och att den sannolikt kommer bestå under flera år, säger Magnus Därth, vd för Kött- och Charkföretagen.

Nyligen gick den europeiska branschorganisationen för förädlade köttprodukter, CLITRAVI, ut och informerade om situationen i Europa, med en prisökning på över 30 procent sedan januari i år. CLITRAVI uppskattar att det inte rör sig om en tillfällig pristopp utan ett i grunden förändrat läge på marknaden och som kommer att bestå som en följd av den nya situationen i Kina. 

Ämnen

 • Livsmedel

Kategorier

 • slakteri
 • skinka
 • köttprodukter
 • svenskt kött
 • grisköttsproduktion
 • clitravi
 • charkuteriindustrin
 • griskött
 • styckning
 • kött och charkföretagen
 • kött
 • djurskydd
 • kcf
 • charkproduktion

Om KCF
Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 75 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn. www.kcf.se

Kontakter

Magnus Därth

Presskontakt Verkställande Direktör (VD) 08- 762 65 33