Pressmeddelande -

KPA Pension årets livbolag – för tredje året i rad

För tredje året i rad har tidningen Affärsvärlden utsett KPA Pension till "Årets liv- och fondförsäkringsbolag ". KPA Pension har höjt betyget sedan förra året och är första gången ensam förstapristagare. – Jag är oerhört glad över att vi fått den här utmärkelsen för tredje året i rad. De lösningar vi utvecklar är noga anpassade till våra kunder. Vi lyssnar regelbundet på kunderna och försöker anpassa oss efter deras önskemål. Därför brukar vi i olika mätningar få goda resultat. Den här utmärkelsen är ytterligare ett bevis på att vi lyckats i vår strävan att sätta kundens behov i centrum, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension. Till grund för utmärkelsen ligger undersökningen Finansbarometern, som har genomförts bland beslutsfattare i drygt 1000 stora svenska företag och organisationer. Finansbarometern mäter dels kundnöjdhet, dels faktorerna pris, service och bemötande, tjänste- och produktutbud och anpassning till företagets verksamhet. Undersökningen visar att pris, kvalitet och service är de viktigaste faktorerna när landets beslutsfattare väljer leverantör av liv- och fondförsäkringstjänster. Det är också områden där KPA Pension får särskilt högt betyg. – Eftersom pensioner är ett långsiktigt åtagande sträcker sig KPA Pensions ansvar gentemot kunderna i generationer. Därför är det viktigt för oss att inte bara ta ett ekonomiskt ansvar, utan även ett samhällsansvar. I framtiden skulle kanske bolagens samhällsengagemang kunna bli ett av de kriterier som betygssätts i Finansbarometern, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension. Se vidare diagram i det bifogade diagrammet. För mer information kontakta: Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-665 48 49 Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommun och landsting. Vi har erbjudit våra kunder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922. KPA är också företaget som tänker steget längre genom att ta ett samhällsansvar. KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Mer information finns på www.kpa.se. ndet och Landstingsförbundet. Mer information finns på www.kpa.se. Error! Reference source not found. PRESSMEDDELANDE 7 september 2005 KPA AB, 114 92 STOCKHOLM BESÖKSADRESS BRAHEGATAN 10 TELEFON 020-65 05 00 TELEFAX 08-665 06 85 WWW.KPA.SE ORGANISATIONSNUMMER 556527-7182

Ämnen

  • Ekonomi, finans