Pressmeddelande -

KPA Pension: Bravo, Norska oljefonden!

Norska statens pensjonsfond, ska utesluta alla investeringar i tobak.

- Bravo, ett helt riktigt beslut, säger Sofia Hagman, CSR-ansvarig, KPA Pension, som sedan länge har tobaksbolagen på den svarta listan.

 Norska statens pensjonsfond, allmänt kallad Norska oljefonden, är en av världens största fonder med cirka 1 procent av alla världens aktier. Ägarstyrningen blir allt tuffare. Tidigare har främst bolag som investerar i minor och klustervapen uteslutits, liksom bolag som bryter mot miljö- och mänskliga rättigheter. Nu säljs också samtliga 17 tobaksbolag.

 I Sverige är nio av tio som börjar röka under 18 år och omkring 17 000 unga börjar röka varje år. Samtidigt dör fler än 6 000 personer årligen i tobaksrelaterade sjukdomar. 

 KPA Pension gör regerbundet undersökningar som visar att pensionsspararna inte vill tjäna pengar på tobak. De arbetar främst inom skola, vård och omsorg och ser baksidan av tobaksbruk. Och nära 9 av 10 uppger att det är meningsfullt att pensionsspara etiskt

 - Självklart är vi oerhört glada över att norska statens oljefond nu går på samma linje som vi i KPA Pension. Vi har haft ett uteslutande kriterium mot investeringar i tobaksbolag sedan 1998, säger Sofia Hagman, CSR-ansvarig.

 Det pågår diskussioner om Norska oljefonden också ska gå vidare och utesluta exempelvis alkohol och spel som också finns på KPA Pensions svarta lista.

 För mer information – se nedan:

Sofia Hagman, CSR-ansvarig KPA Pension, 08-665 06 16

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

  KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon kunder och närmare 70 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se och www.slutasnacka.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • svarta listan
  • norska oljefonden etiska investeringar utesluta tobaksbolag sofia hagman