Pressmeddelande -

KPA Pension: DN har helt fel

KPA Pensions solvens har ökat snabbast i branschen - och är i dag näst starkast. Solvens är det mått som bäst beskriver den framtida förmågan att betala ut garanterade pensioner. Ändå är KPA Pension ett av de yngsta livbolagen.

 - Vi har gjort en fantastisk resa. Tyvärr har inte DNs krönikör insett detta, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

DNs Virve Hedenborg hävdar i en krönika att KPA Pension är ett mediokert bolag. Hon tycker att det är upprörande att de som jobbar inom kommuner och landsting och inte gör ett aktivt val hamnar hos KPA Pension och inte kan flytta pensionen.

 Fakta är följande:

Under de två extrema åren 2008-2009 låg KPA Pensions totalavkastning i topp bland jämförbara bolag med en avkastning på sammanlagt 18,7 procent.

  • Sedan starten 2001 ligger KPA Pensions avkastning över snittet i branschen.
  • Den goda avkastningen fortsätter med 3,5 procent under första kvartalet 2010
  • Solvensen har ökat snabbast i branschen till 174 procent i dag.
  • Avgifterna har halverats - är klart lägre än de övriga aktörernas på kommunområdet.
  • De kommunala avtalsparterna har inte med kravet på flytträtt av tjänstepension i kollektivavtalet. Därför har vi inte flytträtt.

 Andra aktörer har insett att KPA Pension har utvecklats snabbt och har tänkt om:

Den 14 december 2007 uttalade sig Jon Persson, Söderberg & Partners, i intervju med Virve Hedenborg, DN:

”Det kommer att ta minst tio år innan KPA har kommit i kapp de finansiellt starka bolagen, trots det stora inflödet av kapital från alla ickeväljare. Vi kan inte rekommendera bolaget”, säger Jon Persson, försäkringsanalytiker på Söderberg & Partners.

Ett och ett halvt år senare i augusti 2009 säger Jon Persson med flera i Söderberg & Partners livbolagsanalys, något som DN inte tar upp:

”AMF Pension är tillsammans med SEB Trygg Liv Gamla, KPA och Skandia Liv de finansiellt starkaste livbolagen. Trots att dessa bolag har drabbats hårdast av börsnedgången, med undantag för KPA, så har de fortfarande den starkaste solvensen.”

 - Vårt kollektivavtal är det mest öppna för konkurrens. Alla bolag som vill får vara med på den kommunala marknaden. När det gäller individuell flytträtt så är det en fråga för arbetsmarknadens parter. Det har inget att göra med KPA Pensions förmåga att ge sina kunder en god framtida pension, säger Lars-Åke Vikberg, vd i KPA Pension

 För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag cirka 75 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • näst starkaste solvensen
  • flytträtt
  • öppna för konkurrens