Pressmeddelande -

KPA Pension: Fortsatt hög avkastning och stark solvens första kvartalet

Totalavkastningen i KPA Pensionsförsäkring under första kvartalet 2010 blir 3,5 procent. Och solvensen ökar till 174 procent.

- Vår goda utveckling fortsätter. Det gynnar våra pensionssparare långsiktigt, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

 KPA Pensionsförsäkring låg i topp bland jämförbara bolag med en avkastning på nära 19 procent för de båda extrema åren 2008 och 2009. Och den goda utvecklingen fortsätter 2010.

 Totalavkastningen för första kvartalet 2010 blir 3,5 procent (– 0,9 procent kvartal 1 2009). Dessutom har bolagets solvensgrad ökat snabbast i pensionsbranschen och ligget nu på 174 procent (155 procent kvartal 1 2009). Det betyder att KPA Pension har 74 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de långsiktiga garantierna till pensionsspararna.

 - Vi har lyckats med att bygga en urstark ekonomi i bolaget under de här extrema åren. Därför kan vi nu placera betydligt friare utan att ta onödiga risker, något som borgar för en ljus framtid för våra pensionssparare. Lägg därtill att vi har låga avgifter och att vi enbart placerar etiskt – allt enligt kundernas önskemål, säger Lars-Åke Vikberg.

 Avkastningsräntan, det som kunden får direkt på kontot, uppgår efter första kvartalet 2010 till 3,7 procent. Och det förvaltade kapitalet i KPA Pensionsförsäkring är drygt 65 miljarder kronor.

 För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-665 06 45

Tommy Kindberg, chefaktuarie, KPA Pensionsförsäkring, tel 08-665 06 68

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon enskilda kunder och 500 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag cirka 75 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • lars-åke vikberg
  • hög avkastning
  • stark solvens