Pressmeddelande -

KPA Pension i topp i Nöjd Kundindex

KPA Pension toppar rankinglistan för tjänstepensioner i Svenskt Kvalitetsindex, SKIs, stora undersökning Nöjd Kundindex för 2008. Före Alecta på andra plats och Länsförsäkringar på tredje plats.
Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har ställt en rad frågor till över 9 000 försäkringstagare, både individer och företag. De har sedan fått bedöma exempelvis kvalitet på service, produkter, förväntningar, prisvärdhet och lojalitet. Och uppgifterna har vägts samman till Nöjd Kundindex.

- Resultatet i Nöjd Kundindex stämmer väl överens med våra egna undersökningar. KPA Pension får höga betyg, inte minst för vår servicenivå, vår flexibilitet och strävan efter att anpassa produkter och tjänster till våra kunders behov. Det säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension i en kommentar.

KPA Pension får Nöjd Kundindex med 67,7 för tjänstepension, där branschsnittet ligger på 63,8. Det är lägre än snittet för sakförsäkring och försäkringsförmedlare och obetydligt högre än pensions- och livförsäkring privat.

- I år spelar säkert den turbulenta finansmarknaden in. Det har påverkat tjänstepensionsbranschen negativt. Samtidigt är det viktigt att påminna om att pensionssparande är långsiktigt. Och att de som pensionssparar hos oss bidrar till en bättre miljö och mänskliga rättigheter genom våra etiska placeringar, säger Bertil Repfennig.


För mer information kontakta:
Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-08-665 48 49
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37


KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med en miljon kunder och 50 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar och har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se och www.slutasnacka.se

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm